Carnet alberguista

  • Jove. Adreçat a joves de 14 a 29 anys (ambdós inclosos). Les persones menors de 14 NO necessiten disposar del carnet, estan exemptes.
  • Adult. Adreçat a persones a partir de 30 anys (sense límit d’edat).
  • Grup. Adreçat a tot tipus de grup, organització o associació format per 10 o més persones. El carnet s’emetrà preferentment a nom de l’organització, associació o grup però es pot emetre a nom de la persona física responsable del grup, que haurà de ser major d’edat.
  • Familiar. Adreçat a famílies formades per una o dues persones adultes a càrrec de menors de 14 anys que puguin provar la seva condició de família mitjançant el llibre de família o equivalent.

*les famílies nombroses i les monoparentals de Catalunya gaudeixen de l’exempció del carnet d’alberguista si presenten l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs XANASCAT.

El carnet és el document que acredita a la persona, família o grup la seva condició d’alberguista i permet utilitzar els més de 4.000 albergs de Hostelling International.

El carnet d’alberguista proporciona accés a nombrosos descomptes i ofertes en tots aquells àmbits vinculats al món de l’alberguisme: turisme, esport, aventura, oci, cultura, art, gastronomia, diversió.
Trobareu tota la informació a les pàgines web de les diferents associacions, a Catalunya: www.xanascat.cat; a l’Estat Espanyol: www.reaj.com; a la resta del món: www.hihostels.com.

Sí, consulta a la pestanya modalitats quin és el carnet que més et convé.

A la ciutat de Tarragona, el pots tramitar presencialment a l’Oficina Jove del Tarragonès.

Per això, només caldrà que portis el teu DNI.

*En cas del carnet de grup, caldrà portar també CIF de l’entitat, organització o associació, o bé NIF de la persona física responsable del grup, o bé un altre document, acceptat per l’administració, que certifiqui la condició de grup on figuri una de les persones components del grup com a responsable i acreditada mitjançant el seu NIF.

*En cas del carnet familiar, caldrà portar també llibre de família o, en el seu defecte, una fotocòpia del mateix.

*En cas del carnet per família monoparental o família nombrosa, caldrà portar també original i còpia del títol vigent o dels carnets individuals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, també podràs sol·licitar qualsevol d’aquests carnets aquí.