• Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 a les activitats de Tarragonajove i fitxa mèdica per als casals setmanals

    Només s'ha d'omplir una vegada encara que t'hagis inscrit a varis Casals Setmanals

    Aquestes dades són per recollir les necessitats específiques demanades per les administracions pertinents. En cas d’altres aspectes rellevants contactar amb Tarragonajove abans de fer la inscripció. Els camps marcats amb * són obligatoris
  • Declaro sota la meva responsabilitat

  • Date Format: DD dash MM dash YYYY