Tarragona Jove
 • ATENCIÓ! SELECCIONA L'ACTIVITAT O ACTE EN EL DESPLEGABLE DE SOTA.

  COMPROVA QUE NO T'EQUIVOQUIS AL REALITZAR LA INSCRIPCIÓ A LA LLISTA D'ESPERA A L'ACTIVITAT QUE VOLS REALITZAR.
 • Autorització del pare/mare/tutor en cas de ser menor de 16 anys:

 • INFORMACIÓ


  Informació bàsica sobre protecció de dades

  - Responsable: Ajuntament de Tarragona.

  - Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.

  - Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

  - Persones destinatàries: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

  - Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.

  - Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.