Protocol d’actuació i de mesures preventives per accedir a la Mostra de Teatre Jove 2020


 • Les funcions començaran a l’hora indicada a cada invitació.
 • L’accés serà per la porta principal del Teatre Tarragona
 • Serà necessari arribar a l’espai amb un mínim de 15 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada. La reserva d’entrada serà vàlida fins l’hora d’inici prevista per l’espectacle, a partir d’aquell moment no es garanteix la reserva assignada ni l’accés a l’espai.
 • Recomanem dur la invitació descarregada al mòbil per evitar el màxim el contacte amb paper.
 • No hi haurà servei de bar ni guarda-roba.
 • Hi haurà zones habilitades per a persones amb mobilitat reduïda que ja estaran preasignades al moment de la seva reserva.
 • Cal respectar el sentit de circulació indicada en els espais.
 • No es facilitarà cap full de mà ni programa de la mostra en paper. La informació estarà indicada mitjançant codis QR a l’espai per tal de descarregar el programa en pdf.
 • El desallotjament dels espais s’efectuarà de manera esglaonada, guiada i sota les recomanacions del personal d’acomodació per garantir la distància de seguretat.
 • L’ús de la màscara és OBLIGATORI per totes les persones assitents majors de 6 anys (molt recomanada de 3 a 5 anys), excepte persones que acreditin malaltia o dificultat respiratòria o per la seva situació de discapacitat o dependència, pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta
 • Cal mantenir una distància d’1,5 metres.
 • No es permeten els punts de reunió tractant sempre d’evitar aglomeracions i afavorir el circuit de persones dintre el teatre.
 • Per motius d’organització, la Mostra de Teatre Jove pot fer canvis d’ubicació de les butaques reservades.
 • Hi ha dret reservat d’admissió segons els articles 50 a 55 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Podran accedir a l’espai gossos pigall o d’assistència.