Tarragona Jove

 • ALTA D'ANUNCI AL TAULER VIRTUAL DE TARRAGONAJOVE.ORG

  Els camps marcats amb * són obligatoris
 • Escriu en format breu en 50 caràcters
 • Envia'ns una foto si creus que és convenient posar-la a l'anunci. (La mida màxima del fitxer és de 4MB)
  Tipus d'arxius acceptats: pdf, jpg, doc, docx.

 • DADES PERSONALS • INFORMACIÓ


  Informació bàsica sobre protecció de dades

  - Responsable: Ajuntament de Tarragona.

  - Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.

  - Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

  - Destinataris: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

  - Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.

  - Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

Ves al contingut