Sol·licitud de reserva d’espai

 • Reservarem la sala més adient, segons disponibilitat i necessitats demanades.
  Date Format: DD dash MM dash YYYY
 • Recordeu que es poden reservar 2 hores diàries / 6 hores a la setmana. En cas excepcional, feu constar justificació a l'apartat d'observacions per a la seva avaluació. L'horari de reserves és: dt., dc. i ds. de 16.30 a 21h i dj./dv. de 16.30 a 22h.
  :
 • :
 • Els períodes de registre són: de l'1 de gener al 31 de març / De l'1 d'abril al 30 de juny / De l'1 de juliol al 14 d'agost / De 12 de setembre al 31 de desembre (Exemple si fas una reserva el 2 de febrer, podràs demanar que es repeteixi fins al 31 de març, si vols continuar a posteriori, hauràs de demanar de nou l'1 dabril per tenir prereserva fins el 30 de juny)
 • L’enviament d’aquesta sol·licitud no implica la formalització de la reserva de l’espai ni dels materials demanats. Des de Tarragonajove ens posarem en contacte amb tu per confirmar la disponibiliat o no.

  L’ús dels espais haurà de sol·licitar-se de forma general amb una antelació mínima de deu dies hàbils. No es podran realitzar sol·licituds durant els períodes durant els quals els equipaments es trobin tancats.

  Les sol·licituds poden ser d’un màxim de 2 h per dia, 6 h per setmana.

  Informació bàsica sobre protecció de dades

  - Responsable: Ajuntament de Tarragona.

  - Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.

  - Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

  - Destinataris: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

  - Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.

  - Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.