Tarragona Jove
 • ATENCIÓ!! Les cessions i reserves a l'Espai Jove Kesse només es podran realitzar per un grup màxim de 10 persones.

  Recorda tenir en vigor el carnet Tarragona Jove per poder reservar sala.

  L’enviament d’aquesta sol·licitud no implica la formalització de la reserva de l’espai ni dels materials demanats. Des de Tarragona Jove ens posarem en contacte amb tu per confirmar la disponibilitat o no.

  L’ús dels espais haurà de sol·licitar-se de forma general amb una antelació mínima de deu dies hàbils. No es podran realitzar sol·licituds durant els períodes durant els quals els equipaments es trobin tancats.

  Les sol·licituds poden ser d’un màxim de 2 h per dia, 6 h per setmana. Els horaris de reserva a partir del 6 d'octubre són: dimarts dimecres i dissabte de 16:30 a 20:30 h, dijous i divendres de 16:30 a 21:30h
 • Reservarem la sala més adient, segons disponibilitat i necessitats demanades.
  Date Format: DD dash MM dash YYYY
 • L'horari de reserves és de dimarts a dissabte de 16:30 a 20:30 h.

  Recordeu que es poden reservar 2 hores diàries / 6 hores a la setmana. En cas excepcional, feu constar justificació a l'apartat d'observacions per a la seva avaluació.

  :
 • :
 • Els períodes de reserva són mensuals, és a dir, es reservaran les sales setmanal o quinzenalment fins al final del mes en curs.
  Informació bàsica sobre protecció de dades

  - Responsable: Ajuntament de Tarragona.

  - Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.

  - Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

  - Persones destinatàries: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i a les persones encarregades del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

  - Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.

  - Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.