Carnet Tarragonajove

El carnet té un cost de 10 € per any i et permet:

 • Tenir descomptes en les activitats programades per la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona.
 • Reservar espais a l’Espai Jove Kesse i emprar els materials de préstec.
 • Beneficiar-te de descomptes en determinats comerços i serveis de Tarragona

Va adreçat a:

 • Carnet Tarragonajove Individual:  entre 12 i 35 anys.
 • Carnet Tarragonajove (col·lectiu juvenil, entitat juvenil o ONG):
  • Tenir entre 12 i 35 anys i formar part d’una entitat juvenil o col·lectiu que fa activitat adreçada a persones joves.
  • Entitats registrades com a ONG

Per poder obtenir el Carnet Tarragonajove has de seguir aquests passos:

1. Omplir la sol·licitud:

 • Aquí pots omplir la Sol·licitud per demanar el Carnet Tarragonajove

2. Realitzar el pagament:

3. Portar la documentació:

Un cop hagis fet els passos anteriors, caldrà que ens portis:

 • La sol·licitud impresa i signada, si ets menor d’edat també signada per pare/mare o tutor/a
 • una fotocòpia del teu DNI, en cas que siguis menor d’edat, caldrà que portis també una fotocòpia del DNI de la persona que t’autoritza.
 • Si formes part d’una entitat juvenil, pots fer-te el carnet a nom de l’entitat, per això, n’has de portar fotocòpia dels Estatuts i el NIF.

RENOVACIÓ

*En cas que ja disposis del carnet i només hagis de fer-ne la renovació, només caldrà que facis el pagament dels 10 €.

Actualment, amb el Carnet Tarragonajove disposes dels següents descomptes i avantatges:

 • El carnet d’usuari del espais joves és el document que acredita una persona coma a usuària dels espais joves de Tarragona.
 • El fet de tenir aquest carnet podrà donar lloc a obtenir descomptes i/o avantatges en les activitats programades per la Conselleria de Joventut.
 • El carnet tindrà una vigència d’un any des de la data de la seva expedició i serà renovable per anualitats.
 • El preu anual del carnet s’ajustarà a allò disposat al BOPT
 • El carnet és d’ús individual i va associat a una persona. En el cas de col·lectius i entitats anirà associat a una persona responsable.
 • L’ús indegut del carnet pot comportar la instrucció d’un procediment sancionador d’acord amb el règim sancionador previst en el Reglament d’us dels equipaments juvenils de Tarragona.