Tarragona Jove

Carnet Tarragona Jove

El Carnet Tarragona Jove t’acredita com a persona usuària dels espais joves de Tarragona.

Amb ell podràs tenir accés a descomptes a activitats i serveis per a joves; i accés gratuït a espais de l’Espai Jove Kesse.

A què em dona dret el carnet?

El carnet té un cost de 10 € per any i et permet:

 • Tenir descomptes en les activitats programades per la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona.
 • Reservar espais a l’Espai Jove Kesse i emprar els materials de préstec.
 • Beneficiar-te de descomptes en determinats comerços i serveis de Tarragona (els trobaràs al final de la pàgina).

A qui s’adreça?

Va adreçat a:

 • Carnet Tarragona Jove Individual:  entre 12 i 35 anys.
 • Carnet Tarragona Jove (col·lectiu juvenil, entitat juvenil o ONG):
  • Tenir entre 12 i 35 anys i formar part d’una entitat juvenil o col·lectiu que fa activitat adreçada a persones joves.
  • Entitats registrades com a ONG

On i com el tramito?

Per poder obtenir o renovar el Carnet Tarragona Jove has de seguir aquests passos:

1. Omplir la sol·licitud:

 • Aquí pots omplir la sol·licitud per demanar el Carnet Tarragona Jove

2. Realitzar el pagament:

3. Portar la documentació:

Atenció! Si al formulari del pas 1 has adjuntat tota la documentació demanada, no has de fer-nos arribar res més ni venir personalment

Un cop hagis fet els passos anteriors, caldrà que ens portis:

 • La sol·licitud impresa i signada, si ets menor de 16 anys també signada per pare/mare o tutor/a.
 • una fotocòpia del teu DNI o NIE. En cas que siguis menor d’edat, caldrà que portis també una fotocòpia del DNI o NIE de la persona que t’autoritza.
 • Si formes part d’una entitat juvenil, pots fer-te el carnet a nom de l’entitat, per això, n’has de portar fotocòpia dels estatuts i el NIF.

Descomptes i avantatges en comerços i serveis

Actualment, amb el Carnet Tarragona Jove disposes dels següents descomptes i avantatges:

 • Descomptes a les activitats indicades a la web, organitzades per Tarragona Jove
 • 55 % de descompte sobre el preu dels actes de la programació del Festival d’Estiu de Tarragona

Normativa

El carnet del espais joves és el document que acredita una persona com a usuària dels espais joves de Tarragona.

El fet de tenir aquest carnet podrà donar lloc a obtenir descomptes i/o avantatges en les activitats programades per la Conselleria de Joventut.

El carnet tindrà una vigència d’un any des de la data de la seva expedició i serà renovable per anualitats.

El preu anual del carnet s’ajustarà a allò disposat al BOPT

El carnet és d’ús individual i va associat a una persona. En el cas de col·lectius i entitats anirà associat a una persona responsable.

L’ús indegut del carnet pot comportar la instrucció d’un procediment sancionador d’acord amb el règim sancionador previst en el Reglament d’us dels equipaments juvenils de Tarragona.