Tarragona Jove

Carnet Tarragona Jove

El Carnet Tarragona Jove t’acredita com a persona usuària dels espais joves de Tarragona.

Amb ell podràs tenir accés a descomptes a activitats i serveis per a joves; i accés gratuït a espais de l’Espai Jove Kesse.

A què em dona dret el carnet?

El carnet té un cost de 10 € per any i et permet:

 • Tenir descomptes en les activitats programades per la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona.
 • Reservar espais a l’Espai Jove Kesse i emprar els materials de préstec.
 • Beneficiar-te de descomptes en determinats comerços i serveis de Tarragona (els trobaràs al final de la pàgina).

A qui s’adreça?

Va adreçat a:

 • Carnet Tarragona Jove Individual:  entre 12 i 35 anys.
 • Carnet Tarragona Jove (col·lectiu juvenil, entitat juvenil o ONG):
  • Tenir entre 12 i 35 anys i formar part d’una entitat juvenil o col·lectiu que fa activitat adreçada a persones joves.
  • Entitats registrades com a ONG

On i com el tramito?

Per poder obtenir o renovar el Carnet Tarragona Jove has de seguir aquests passos:

1. Omplir la sol·licitud:

 • Aquí pots omplir la sol·licitud per demanar el Carnet Tarragona Jove

2. Realitzar el pagament:

3. Portar la documentació:

Atenció! Si al formulari del pas 1 has adjuntat tota la documentació demanada, no has de fer-nos arribar res més ni venir personalment

Un cop hagis fet els passos anteriors, caldrà que ens portis:

 • La sol·licitud impresa i signada, si ets menor de 16 anys també signada per pare/mare o tutor/a.
 • una fotocòpia del teu DNI o NIE. En cas que siguis menor d’edat, caldrà que portis també una fotocòpia del DNI o NIE de la persona que t’autoritza.
 • Si formes part d’una entitat juvenil, pots fer-te el carnet a nom de l’entitat, per això, n’has de portar fotocòpia dels estatuts i el NIF.

Descomptes i avantatges en comerços i serveis

Actualment, amb el Carnet Tarragona Jove disposes dels següents descomptes i avantatges:

 • Descomptes a les activitats indicades a la web, organitzades per Tarragona Jove
 • 55 % de descompte sobre el preu dels actes de la programació del Festival d’Estiu de Tarragona

Normativa

El carnet del espais joves és el document que acredita una persona com a usuària dels espais joves de Tarragona.

El fet de tenir aquest carnet podrà donar lloc a obtenir descomptes i/o avantatges en les activitats programades per la Conselleria de Joventut.

El carnet tindrà una vigència d’un any des de la data de la seva expedició i serà renovable per anualitats.

El preu anual del carnet s’ajustarà a allò disposat al BOPT

El carnet és d’ús individual i va associat a una persona. En el cas de col·lectius i entitats anirà associat a una persona responsable.

L’ús indegut del carnet pot comportar la instrucció d’un procediment sancionador d’acord amb el règim sancionador previst en el Reglament d’us dels equipaments juvenils de Tarragona.

Skip to content