Tarragona Jove

Carnet alberguista

Si et vols moure pels albergs tant de Catalunya, d’Espanya, com de la resta del món, et serà molt útil disposar del carnet d’alberguista.

Hi ha diferents modalitat, segons l’edat que tinguis o segons si el vols individual, per a tota la família o per un grup.

A què em dona dret el carnet?

El carnet és el document que acredita a la persona, família o grup la seva condició d’alberguista i permet utilitzar els més de 4.000 albergs de Hostelling International.

El carnet d’alberguista proporciona accés a nombrosos descomptes i ofertes en tots aquells àmbits vinculats al món de l’alberguisme: turisme, esport, aventura, oci, cultura, art, gastronomia, diversió.
Trobareu tota la informació a les pàgines web de les diferents associacions:

Modalitats

  • Jove. Adreçat a joves de 14 a 29 anys (ambdós inclosos). Les persones menors de 14 NO necessiten disposar del carnet, estan exemptes.
  • Adult. Adreçat a persones a partir de 30 anys (sense límit d’edat).
  • Grup. Adreçat a tot tipus de grup, organització o associació format per 10 o més persones. El carnet s’emetrà preferentment a nom de l’organització, associació o grup però es pot emetre a nom de la persona física responsable del grup, que haurà de ser major d’edat.
  • Familiar. Adreçat a famílies formades per una o dues persones adultes a càrrec de menors de 14 anys que puguin provar la seva condició de família mitjançant el llibre de família o equivalent.

*les famílies nombroses i les monoparentals de Catalunya gaudeixen de l’exempció del carnet d’alberguista si presenten l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs XANASCAT.

Com el tramito?

A la ciutat de Tarragona, el pots tramitar presencialment a l’Oficina Jove del Tarragonès.

Per això, només caldrà que portis el teu DNI.

*En cas del carnet de grup, caldrà portar també CIF de l’entitat, organització o associació, o bé NIF de la persona física responsable del grup, o bé un altre document, acceptat per l’administració, que certifiqui la condició de grup on figuri una de les persones components del grup com a responsable i acreditada mitjançant el seu NIF.

*En cas del carnet familiar, caldrà portar també llibre de família o, en el seu defecte, una fotocòpia del mateix.

*En cas del carnet per família monoparental o família nombrosa, caldrà portar també original i còpia del títol vigent o dels carnets individuals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, també podràs sol·licitar qualsevol d’aquests carnets aquí.

Ves al contingut