Tarragona Jove

Carnets internacionals (ISIC/ITIC)

Els carnets internacionals els ofereix la International Student Identity Card Association, una organització sense ànim de lucre associada a la International Student Travel Confederation ISTC.

Amb ells podràs obtenir avantatges i descomptes a diversos països, tant si ets estudiant com si pertanys al professorat.

Carnet d’estudiant internacional, ISIC

T’acredita com a estudiant a qualsevol país del mon. Està reconegut per la Unesco i la Unió Europea i podràs gaudir d’avantatges i descomptes arreu del món.

Per a persones estudiants a partir de 12 anys, que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (E.S.O., cicles formatius, batxillerat, universitat,…) o matriculades, a temps complet, en un curs reconegut oficialment.

Documentació que cal presentar:

  • DNI, NIE o passaport original
  • 1 fotografia en color
  • Matrícula o certificat del centre conforme l’interessat/da està matriculat/da l’any acadèmic vigent.

Preu: 9 €

Validesa: 
El període de validesa dels carnets és d’un any des de la data d’expedició.

Carnet de professor/a internacional, ITIC

Si ets professor o professora en actiu pots gaudir dels serveis i descomptes similars als del carnet ISIC, que ofereix el carnet de professor internacional ITIC.

Per a professorat en actiu adscrit a centres reconeguts oficialment i que acrediti que treballa a dedicació plena.

Documentació que cal presentar:

  • DNI, NIE o passaport original
  • 1 fotografia en color
  • Carnet de docent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre conforme l’interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l’any acadèmic vigent.

Preu: 9 €

Validesa: 
El període de validesa dels carnets és d’un any des de la data d’expedició.

Com i on els tramito?

Skip to content