Tarragona Jove

Condicions de venda

Abans de realitzar la compra de les inscripcions o entrades, cal comprovar que les dades i les dates seleccionades siguin les sol·licitades. Una vegada adquirida, la inscripció o entrada no serà bescanviada ni en serà retornat l’import.

L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l’activitat, sempre que la causa sigui imputable a raons alienes.

Tota entrada esmenada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l’organització a provar l’accés al seu portador.

Es prohibeix fer fotografies, filmar o enregistrar. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats de l’activitat.

No es permetrà l’entrada al recinte un cop iniciada l’activitat.

No es permet accedir a la sala amb menjar, begudes o qualsevol objecte que l’organització consideri perillós.

Es reservat el dret d’admissió.

No es poden deixar objectes als passadissos i als accessos que puguin dificultar l’evacuació en cas d’emergència.

Cal conservar aquesta entrada fins a la finalització de l’activitat.

L’adquisició d’una inscripció o entrada és necessària per accedir al recinte excepte que s’especifiqui el contrari.

L’adquisició d’una inscripció o entrada dóna accés a una persona a accedir al recinte.

Les inscripcions o entrades seran enviades en format digital al correu electrònic especificat durant la compra.

L’organització es reserva el dret d’admissió.

Pagament online disponible amb les següents targetes:

El titular de la targeta és el responsable de la transacció.

Aquest web utilitza un certificat SSL per assegurar la protecció de les dades personals emmagatzemades.

Aquest web no emmagatzema cap dada vinculada a la targeta de crèdit/dèbit utilitzada.

Enviaments

Les inscripcions o entrades adquirides a través del web tarragonajove.org seran enviades per correu electrònic.

En cap cas es realitzaran enviaments físics de les entrades.

Accés i devolucions

No s’admeten canvis ni devolucions.

L’organització declina qualsevol responsabilitat si l’entrada no ha estat adquirida als punts de venda oficials.

En cas que s’anul·li l’activitat, l’organització es compromet a la devolució de l’import de la inscripció o entrada o a canviar-la per una altra.

Es prega puntualitat.

Es prega portar la inscripció o entrada impresa o presentar-la en format PDF des del telèfon mòbil.

En cas d’haver adquirit la inscripció o entrada utilitzant algun descompte, a l’accés al recinte es demanarà les acreditacions pertinents.