Tarragona Jove

Condicions de venda

Abans de realitzar la compra de les inscripcions o entrades, cal comprovar que les dades i les dates seleccionades siguin les sol·licitades. Una vegada adquirida, la inscripció o entrada no serà bescanviada ni en serà retornat l’import.

La Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret de fer canvis o suspendre les activitats que organitza exclusivament per raons que li siguin alienes. També es reserva el dret de variar les condicions dels cursos per raons organitzatives.

Per altra banda, l’assistència a un acte o activitat, autoritza a l’Ajuntament de Tarragona a utilitzar les fotografies o filmacions de vídeo per penjar-les al web o publicar-les en tríptics o d’altres mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Tarragona o externs. Si es prefereix no acceptar l’enregistrament d’imatges on s’hi apareix, podeu comunicar-ho en arribar a l’acte o a tarragonajove@tarragona.cat anotant nom, cognoms i acte a què es participa.

Pel que fa a les activitats de caràcter gratuït, si la persona que ha realitzat reserva no s’excusa davant alguna possible absència li serà vetat l’accés a qualsevol plaça gratuïta ofertada durant l’exercici en curs.

Tota entrada esmenada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l’organització a provar l’accés al seu portador.

Es prohibeix fer fotografies, filmar o enregistrar, si no s’indicar el contrari al començament de l’activitat o acte. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats de l’activitat.

No es permet accedir a la sala amb menjar, begudes o qualsevol objecte que l’organització consideri perillós.

L’organització es reserva el dret d’admissió.

No es poden deixar objectes als passadissos i als accessos que puguin dificultar l’evacuació en cas d’emergència.

Cal conservar aquesta entrada fins a la finalització de l’activitat.

L’adquisició d’una inscripció o entrada és necessària per accedir al recinte excepte que s’especifiqui el contrari.

L’adquisició d’una inscripció o entrada dóna accés a una persona a accedir al recinte.

Les inscripcions o entrades seran enviades en format digital al correu electrònic especificat durant la compra.

Pagament online disponible amb les següents targetes:

El titular de la targeta és el responsable de la transacció.

Aquest web utilitza un certificat SSL per assegurar la protecció de les dades personals emmagatzemades.

Aquest web no emmagatzema cap dada vinculada a la targeta de crèdit/dèbit utilitzada.

Enviaments

Les inscripcions o entrades adquirides a través del web tarragonajove.org seran enviades per correu electrònic.

En cap cas es realitzaran enviaments físics de les entrades.

Accés i devolucions

Les devolucions de les inscripcions a les activitats s’efectuaran únicament en el cas d’anul·lació d’una activitat per part de l’organització. La devolució es tramitarà durant un període dels dos mesos posteriors a la finalització de la campanya. Per fer-la efectiva serà imprescindible fer una instància a l’OMAC dirigida al Departament de Joventut anotant les seves dades, l’activitat, l’import i el número de compte. La devolució s’efectuarà per transferència en compte bancari.

L’organització declina qualsevol responsabilitat si l’entrada no ha estat adquirida als punts de venda oficials.

Es prega puntualitat.

Es prega portar la inscripció o entrada impresa o presentar-la en format PDF des del telèfon mòbil.

En cas d’haver adquirit la inscripció o entrada utilitzant algun descompte, a l’accés al recinte es demanarà les acreditacions pertinents.

Skip to content