Festival Sota la Palmera 2019

Festival Sota la Palmera

El Festival Sota La Palmera és una mostra que proporciona oportunitats d’exhibició i promoció als i les joves creadores de la ciutat i del Camp de Tarragona, al mateix temps que s’ofereix una programació variada d’espectacles aportant propostes artístiques de trajectòria contrastada arreu del país i del panorama internacional. En el marc del programa Cultura de Carrer es promouen actes i espectacles culturals on la presència i l’autoria jove hi són garantides. El principal valor d’aquest festival d’estiu recau en l’intercanvi, l’experimentació i trobada de diversos llenguatges creatius.

El Festival Sota La Palmera remet a la mateixa filosofia que la programació cultural Zona Cultura Kesse de l’Espai Jove Kesse, Amb la intenció de cedir els equipaments juvenils compartint fases de coprogramació i cogestió dels recursos existents.