Tarragona Jove

Cessions d’espais

El Servei Municipal de Joventut posa a disposició de totes les persones joves una sèrie d’espais per tal de portar a terme tant activitats de grups tancats com obertes al públic, mitjançant el Carnet Tarragona Jove.

Els espais són polivalents, versàtils, adaptables segons les necessitats i es poden demanar amb material que també està en cessió.

Així mateix, si no es compleixen els requisits per disposar del Carnet Tarragona Jove, es pot disposar dels espais mitjançant lloguer.

Cessió d’espais gratuïtament

Més de vint espais de l’equipament disponibles per les persones usuàries que tinguin en vigor el carnet Tarragona Jove:

Aules de formació, aules polivalents, espai de cuina, aula de fotografia, aules d’assaig de teatre i dansa, sala d’actes i pati…

Pots consultar-los tots aquí.

  • Activitats de caràcter intern

L’equipament posa espais per a la realització d’activitats pròpies de caràcter intern, com per exemple reunions, assemblees, assajos, pràctiques, etc… a l’abast de les persones joves, col·lectius, entitats i associacions sense ànim de lucre.

  • Activitats de caràcter públic

Les persones usuàries amb carnet Tarragona Jove poden sol·licitar espais per realitzar accions obertes al públic i dirigides a joves, com jornades, conferències, trobades, tallers…

Els materials de què disposa la sala estan a disposició dels usuaris.

Les reserves s’han d’adaptar a l’horari de l’equipament.

Pots fer la prereserva del teu espai aquí.

Lloguer d’espais amb pagament

Les persones que no compleixin els requisits de tramitació del carnet Tarragona Jove poden fer ús de les sales a través del sistema de lloguer. Podeu consultar els preus públics dels espais joves gestionats pel Servei Municipal de Joventut.

Pots fer la prereserva del teu espai aquí.

Condicions d’ús

  • Es poden reservar aules puntualment o per vàries cessions mensuals.
  • Se’n limitarà l’ús a 6 hores setmanals i 2 hores diàries, tot i que pot haver-hi excepcions.
  • Es disposa de materials audiovisuals i informàtics de suport per a la realització d’activitats.
  • El Servei Municipal de Joventut pot realitzar canvis en les reserves de sales per motius d’activitat diària, amb acord previ amb els usuaris.
Skip to content