Cessions d'espais

Més de vint espais de l’equipament a disponibilitat de les persones usuàries que disposin del carnet Tarragonajove :

Aules de formació, aules polivalents, espai de cuina, aula de fotografia, aules d’assaig de teatre i dansa, sala d’actes i pati…

  • ACTIVITATS DE CARÀCTER INTERN

L’equipament posa espais per a la realització d’activitats pròpies de caràcter intern, com per exemple reunions, assemblees, assajos, pràctiques, etc… a l’abast de les persones joves, col·lectius, entitats i associacions sense ànim de lucre.

  • ACTIVITATS DE CARÀCTER PÚBLIC

Les persones usuàries amb carnet Tarragonajove poden sol·licitar espais per realitzar accions obertes al públic i dirigides a joves, com jornades, conferències, trobades, tallers… Els materials de què disapos la sala estan a disposició de les persones usuàries. Han d’estar adaptats a l’horari de l’equipament.

Pots fer la prereserva del teu espai AQUÍ

Les persones que no s’adaptin als requisits de tramitació del carnet Tarragonajove poden fer ús de les sales a través del sistema de lloguer. Podeu consultar els preus públics dels espais joves gestionats pel Servei Municipal de Joventut.

Pots fer la prereserva del teu espai AQUÍ.

  • Es poden reservar aules puntualment o per períodes trimestrals.
  • Es disposa de materials audiovisuals i informàtics de suport per a la realització d’activitats.
  • El Servei Municipal de Joventut pot realitzar canvis en les reserves de sales per motius d’activitat diària, amb acord previ amb l’usuari o usuària.
  • Se’n limitarà l’ús a 6 hores setmanals i 2 hores diàries, tot i que pot haver-hi excepcions.