Tarragona Jove

2.6_Creativitat

Descripció

L’aula creativa té com a objectiu facilitar espais de creació i treball en qualsevol àmbit.

Amb aquesta sala, els usuaris del carnet Tarragonajove disposen d’un espai tranquil i pensat per poder passar llargues estones de treball ja sigui individualment o en grup.

Dimensions: 4,10m d’ample per 7,22m de llargada
Capacitat: 14 persones

Material

Ordinador i projector
Paret de pissarra
Puf i sofàs
Taula per treball en grup/individual
Jocs d’enginy

Accions

Gimnàs de la creativitat
– Jocs creatius, educació estimuladora
– Impuls de persones promotores de la creativitat
– Banc d’inquietuds
– Grup (o dinàmiques) de fer front a reptes

Recursos de suport a la creativitat
– Formació
– Espais promotors/facilitadors de la creativitat
– Plataformes d’activitat cultural, artística i creativa

Divulgació de la creativitat i del Kesse com a espai creatiu
– Intercanvi de creatius i promoció de relacions entre persones creatives

Skip to content