Tarragona Jove

Aula entitats 2

Descripció

L’aula d’entitats 2 de l’espai jove Kesse està ubicada en la segona planta de l’edifici. Aquesta aula normalment es cedeix a usuaris per a que facin reunions o facin exposicions orals de feina per exemple. Disposa d’ordinador i de projector.
Té unes dimensions de 7,20m de llargada per 4,17m d’amplada.
Capacitat màxima per a 15 persones.

Segona Planta / Espai Jove Kesse

Material

– 1 pissarra de paret de guix
– 1 paperera
– 1 taula de despatx
– 11 cadires
– 2 altaveus d’ordinador
– 1 ordinador (falta la pantalla)
– 1 projector
– 1 armariet amb rodes per guardar l’ordinador i el projector

Accions

– Reunions
– Exposicions orals
– Treballs en grup
– Tallers
– Dinàmiques de grup
– Activitats o actes d’entitats
– Formacions