Tarragona Jove

2.2 Aula d’assaig 2

Descripció

Les aules polivalents amb miralls es cedeixen als usuaris ja sigui de forma individual, col·lectiva o per entitats, per a que puguin assajar balls/coreografies, fer entrenaments de dansa i/o aeròbic o assajos de teatre, ja que una de les parets de les aules són tot miralls i a l’hora de ballar o actuar, pots corregir millor els errors i seguir al professor o als companys. El terra d’aquestes aules és de parquet.

Dimensions 7,20m de llargada per 4,17m d’amplada.
Capacitat 15 persones (normal) 6 persones (Covid)

Segona Planta / Espai Jove Kesse

Material

– 1 pissarra de paret de guix
– 1 paperera
– 1 taula de despatx
– 11 cadires
– 2 altaveus d’ordinador
– 1 ordinador (falta la pantalla)
– 1 projector
– 1 armariet amb rodes per guardar l’ordinador i el projector

Accions

– Reunions
– Exposicions orals
– Treballs en grup
– Tallers
– Dinàmiques de grup
– Activitats o actes d’entitats
– Formacions