Tarragona Jove

Creu Roja Joventut Tarragona

És una associació de joves compromesos socialment que fomenta la participació integral de la joventut a les accions de la Creu Roja.

Objectius

Partint de la voluntat i dedicació de millorar la qualitat de vida de nens, nenes i joves, Creu Roja Joventut té com a objectius generals.

  • Facilitar la participació activa del voluntariat en l’associació i fomentar una ciutadania activa, crítica i transformadora a través de la participació.
  • Potenciar la implantació de projectes socials amb col·lectius infantils i juvenils en dificultat o conflicte social en els diferents àmbits territorials, ajustats a la realitat social.
  • Promoure i educar per a la salut de forma integral, a nivell individual i col·lectiu, potenciant l’accés a la informació i als recursos socials existents sobre la base de la realitat de l’entorn.
  • Promocionar i difondre els drets humans, la interculturalitat, la pau i el desenvolupament a través de la sensibilització social i l’educació per al desenvolupament.
  • Educar en la igualtat de gènere a través de la coeducació i potenciar la perspectiva de gènere en el treball amb els diferents col·lectius als quals va destinada l’acció de Creu Roja Joventut.
  • Defensar i protegir el medi ambient a través de l’Educació i la Sostenibilitat Ambiental, actuant des de l’àmbit local amb la visió global i concreta de la problemàtica ambiental.

Contacte

Adreça: Av. Andorra, 61. 43002 Tarragona

Telèfon: 977 22 06 31

E-mail: crj.tarragona@creuroja.org

Ves al contingut