Tarragona Jove

Es busca jove gestor/a per l’organització de la Nit del Patrimoni 2024

BASES PER A LA INCORPORACIÓ DE JOVES GESTORS EN L’ORGANITZACIÓ DE LA NIT DEL PATRIMONI 2024


El GCPHE convoca un procés per seleccionar 15 joves per a col·laborar en l’organització de l’esdeveniment anual cultural i turístic LA NIT DEL PATRIMONI, que tindrà lloc el 14 de setembre de 2024 i que celebra la seva sisena edició consecutiva.

A LA NIT DEL PATRIMONI, les ciutats d’Alcalà de Henares, Àvila, Baeza, Càceres, Còrdova, Conca, Eivissa, Mèrida, Salamanca, San Cristòbal de La Laguna, Santiago de Compostel·la, Segòvia, Tarragona, Toledo i Úbeda, obriran en horari nocturn les portes dels seus monuments més emblemàtics i donaran vida als seus centres històrics omplint-los d’activitats culturals i d’oci, que podran ser gaudides per veïns i visitants, en les seccions “Viu Patrimoni” i “Obert Patrimoni”. Les activitats es complementaran amb el festival Escena Patrimoni, la plataforma d’espectacles de dansa contemporània, que també es celebra de forma simultània en escenaris històrics de les 15 Ciutats Patrimoni de la Humanitat.

El GCPHE seleccionarà un/a jove per a cadascuna de les 15 ciutats que integren la xarxa, qui participarà en les tasques d’organització de les diferents seccions que integren LA NIT DEL PATRIMONI, que es duran a terme des de les Regidories de Cultura, Patrimoni i Turisme d’aquestes ciutats. Amb el seu treball en aquests departaments, els i les joves seleccionats tindran l’oportunitat de col·laborar i conèixer el funcionament d’un esdeveniment únic a Espanya, que els aportarà una interessant experiència de gestió cultural i turística.

Els requisits que ha de complir la persona candidata seran:

  • Estar empadronada a la ciutat des de la qual presenti la seva candidatura, no tenir més de 30 anys en la data del 30 de juny de 2024 (inclòs), tenir estudis d’ensenyaments professionals superiors o universitaris en els camps del turisme, les humanitats o la cultura.
  • Les candidatures s’enviaran abans de les 23:59 hores del dia 14 de juny de 2024 al correu: lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org. Les candidatures poden ser presentades bé directament per les persones interessades o per associacions juvenils o culturals de les ciutats membres del GCPHE, i es tramitaran i enviaran des de cada Regidoria a la Gerència del GCPHE.
  • Les sol·licituds inclouran un CV i un document en què s’expliquin en un màxim de 350 paraules les raons per les quals el/la candidat/a desitja col·laborar en LA NIT DEL PATRIMONI. Ambdós documents seran valorats per a la selecció del candidat/a de cada ciutat.

Una vegada resoltes les 15 candidatures, cadascuna d’elles serà adscrita a les Regidories de Cultura del GCPHE perquè, sota la direcció del tècnic/a encarregat de LA NIT DEL PATRIMONI, desenvolupi la seva feina de suport a aquest esdeveniment. El nombre d’hores que la persona seleccionada ha de dedicar al projecte serà de 120 hores, distribuïdes entre el 24 de juny i el 20 de setembre segons acord entre la Regidoria i el/la jove seleccionat/da.

Cada jove seleccionat/da percebrà una quantitat bruta de 1.000 euros, que li serà abonada pel GCPHE després de la presentació de la corresponent factura. En cas que el candidat/a ho hagi presentat una associació juvenil o cultural de la ciutat membre del GCPHE, serà l’associació qui presenti la factura amb les dades que el GCPHE facilitarà en el seu moment. La factura es pagarà pel GCPHE previ informe favorable del tècnic/a encarregat de LA NIT DEL PATRIMONI de cada Regidoria de Cultura, Patrimoni i/o Turisme a la qual s’hagin adscrit els/les joves seleccionats/des, i a la mateixa se li aplicaran, si escau, les retencions fiscals segons la normativa en vigor.

En cap cas els/les joves seleccionats/des mantindran vincle laboral algun amb les Regidories dels Ajuntaments on desenvolupin la seva tasca ni amb el GCPHE.

El GCPHE expedirà, després de la finalització del període de treball en l’esdeveniment LA NIT DEL PATRIMONI, un certificat acreditatiu de les tasques de gestió cultural i turística realitzades per la persona seleccionada i adscrita a cada ciutat.

Font i més informació: Grup Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya

Skip to content