Tarragona Jove

 • SOL·LICITUD TARGETA KESSE

  La targeta Kesse et permet fer ús dels espais i dels materials de la Primera Planta de l'Espai Jove Kesse i participar de les activitats que es realitzen de forma gratuïta.
  Els camps marcats amb * són obligatoris

 • DADES DE LA PERSONA USUÀRIA


 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Si tens 14 anys o més, indica'ns el teu número del document d'identificació personal.
 • Tipus d'arxius acceptats: jpg, png, pdf.
  Fotocòpia o foto de la part de davant del document. (La mida màxima del fitxer és de 4MB)
 • Tipus d'arxius acceptats: jpg, png, pdf.
  Fotocòpia o foto de la part de darrera del document. (La mida màxima del fitxer és de 4MB)
 • Tipus d'arxius acceptats: jpg, png, pdf.
  Si tens una fotografia per posar al carnet, la pots pujar des d'aquesta secció, si no, el primer dia que vinguis a l'equipament te'n farem una amb una webcam. (La mida màxima del fitxer és de 4MB)

 • INFORMACIÓ


  - soc major de 15 anys o pare/mare/tutor-a legal de la persona usuària menor de 16 anys

  Informació bàsica sobre protecció de dades:

  - Responsable: Ajuntament de Tarragona.

  - Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.

  - Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

  - Persones destinatàries: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

  - Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.

  - Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

  Així mateix, amb aquesta sol·licitud, autoritzo a l’Ajuntament de Tarragona i a mitjans de comunicació, a realitzar fotografies o vídeos de l’usuari/a de la Targeta Kesse, i la possible difusió de la imatge. Si es prefereix no acceptar l’enregistrament d’imatges on s’hi apareix, podeu comunicar-ho a tarragonajove@tarragona.cat anotant nom, cognoms i DNI de la persona interessada. L’entrega de la Targeta Kesse comporta l’acceptació del Reglament d’ús dels equipaments juvenils de l’Ajuntament de Tarragona. L’ús indegut de la Targeta o de les instal·lacions pot comportar l’aplicació del règim sancionador d’acord amb el que s’anota al reglament.


 • AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR-A LEGAL, SI ETS MENOR DE 16 ANYS

  (A omplir en cas de no assolir els 16 anys)

 • Tipus d'arxius acceptats: jpg, png, pdf.
  Fotocòpia o foto de la part de davant del document. (La mida màxima del fitxer és de 4MB)
 • Tipus d'arxius acceptats: jpg, png, pdf.
  Fotocòpia o foto de la part de darrere del document. (La mida màxima del fitxer és de 4MB)
 • *Si us plau deixa en blanc aquest camp, és el lloc per signar a l'imprimir el document.
 • *Si us plau deixa en blanc aquest camp, és el lloc per signar a l'imprimir el document.
Skip to content