Tarragona Jove

Ja et pots inscriure als Premis Art Jove Creació 2023

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya presenta la Convocatòria Art Jove Creació per desenvolupar 18 projectes en el marc de la Sala d’Art Jove durant l’any 2023.

Els premis Art Jove Creació tenen la voluntat de facilitar i d’acompanyar el desenvolupament de projectes de creació en arts visuals d’artistes joves. Poden estar relacionats, entre altres aspectes vinculats a la creació, amb la producció, la investigació, l’edició, l’educació o la intervenció en el territori i s’han d’abordar des d’una perspectiva crítica i contemporània.

La convocatòria no s’adreça a una disciplina o a una tècnica concretes, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli. Des de la Sala d’Art Jove entenem la creació artística com un procés basat en l’experimentació, la investigació i l’elaboració de dispositius crítics arrelats en el context contemporani.

  • Per participar en la convocatòria, cal presentar la documentació següent:

a)  El formulari de la sol·licitud d’inscripció, emplenat i signat. Trobareu l’enllaç aquí.

b)  El dossier del projecte de creació que es presenta, que ha d’incloure:

– El títol i el resum del projecte (statement) (un màxim de mitja pàgina).

– La descripció del projecte. Es pot acompanyar amb imatges i esquemes que ajudin a la comprensió de la proposta. Es poden detallar preferències per desenvolupar el projecte amb alguna de les següents institucions col·laboradores de la Sala d’Art Jove: AcVic, Lo Pati o La Panera (un màxim de tres pàgines).

– La metodologia de treball i la proposta de cronograma (un màxim de dues pàgines).

– Les necessitats tècniques i la previsió de despeses aproximades per a la producció i el desenvolupament del projecte (un màxim d’una pàgina).

– La documentació gràfica i textual de projectes recents. En el cas de mitjans audiovisuals es poden adjuntar enllaços per visionar-los (un màxim de tres pàgines).

El dossier del projecte i la documentació gràfica i textual s’han d’incloure en un mateix document en PDF, el qual no pot superar les deu pàgines i s’ha d’adjuntar al formulari de sol·licitud d’inscripció

Skip to content