Tarragona Jove

Pre-reserva espais (Intern Ajuntament / Altres organismes)

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • :
 • :
 • Deixeu anar els fitxers aquí o
 • L’enviament d’aquesta sol·licitud no implica la formalització de la reserva de l’espai ni dels materials demanats. Des de Tarragonajove ens posarem en contacte amb tu per confirmar la disponibiliat o no.

  L’ús dels espais haurà de sol·licitar-se de forma general amb una antelació mínima de deu dies hàbils. No es podran realitzar sol·licituds durant els períodes durant els quals els equipaments es trobin tancats.

  Informació bàsica sobre protecció de dades

  - Responsable: Ajuntament de Tarragona.

  - Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.

  - Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

  - Destinataris: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

  - Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.

  - Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

Skip to content