Tarragona Jove

Informació de mesures de seguretat i prevenció en motiu de la Covid

Des del 31 de març de 2022, el PROCICAT deixa sense efecte el document de Criteris per desenvolupar les activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per Covid-19, així com el Pla d’actuació per a les instal·lacions juvenils, per tant, s’aplicaran al lleure les mateixes mesures de prevenció que s’apliquen a la població en general. Aquestes directrius segueixen les recomanacions de la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat.


El cicle d’activitats de temporada, els esdeveniments culturals i la Mostra de Teatre Jove, seguiran els següents protocols, sempre ajustant-los a la normativa vigent:

  • Es desinfectaran tots els espais.
  • A l’accés de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
  • Els espais i la disposició dins d’aquests compliran les distàncies de seguretat requerides.
  • L’accés i desallotjament dels espais es farà esglaonadament i sota les indicacions del personal, per tal de garantir la distància de seguretat.
  • En els casos que sigui necessari, s’habilitaran diferents accessos i sortides, amb la finalitat de mantenir el distanciament entre les persones.

Mesures individuals:

  • Es recomana que en tots els espais mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres.
  • L’accés i el desallotjament a les instal·lacions serà esglaonat. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal de l’equipament.
  • Serà convenient arribar a les activitats i espectacles amb un mínim de 15 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada. En el cas d’espectacles la invitació perd la validesa a l’hora anunciada d’inici d’espectacle.
  • En el cas d’espectacles recomanem dur l’entrada descarregada al mòbil per evitar el contacte amb el paper.
  • Quedeu-vos a casa, cas que cregueu que podeu tenir símptomes de la COVID-19 o cregueu haver estat en contacte amb algú diagnosticat del virus.
Skip to content