Tarragona Jove

Provés d’accés del departament d’Educació

El Departament d’Educació convoca les proves d’accés que permeten acreditar unes aptituds mínimes per tal d’accedir posteriorment a uns estudis, i les proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d’uns estudis determinats.

Ja podeu disposar de tota la informació necessària per accedir a aquestes proves: Calendari amb les dates corresponents, requisits per aplicar-ho, exempcions, contingut amb els temaris adients, la normativa, etc…

Podeu accedir a tota aquesta informació a través d’aquest enllaç

Skip to content