Tarragona Jove

Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús per a joves fins a 35 anys

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’11 de març de 2024 a les 9:00 h. i finalitza el 12 d’abril de 2024 a les 15:00 h


BENEFICIARIS:
Persones físiques, joves de 35 anys o menys en data 26/02/2024, que siguin titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

REQUISITS:

 • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu
 • Estar empadronat a l’habitatge anteriorment a la data de publicació de la convocatòria
 • Ingressos
  • S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 24.301,58 € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència  (IRSC) de l’any 2022.
 • Imports màxims de lloguer mensual: No pagar un lloguer o preu de cessió d’ús mensual per l’habitatge o habitació superior als següents imports
  • Quant es tracti d’habitatge:
   – Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros.
   – Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
   – Les Terres de l’Ebre: 600 euros.
   – Demarcació de Girona: 650 euros
  • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
   – Demarcació de Lleida: 600 euros.
   Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
   Amb l’excepció de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que serà de 1.100 euros.
  • Quant es tracti d’habitació:
   – Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
   – Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
   – Demarcació de Girona: 350 euros.
   – Demarcació de Tarragona: 300 euros.
   – Demarcació de Lleida: 300 euros.
   – Les Terres de l’Ebre: 300 euros.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

20% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

30% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

S’estableix un límit màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge

Skip to content