Tarragona Jove

Subvencions per contractar joves monitors/es i directors/es de lleure

Avui, 30 de juny,  s’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/1526/2020, de 26 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions destinades a contractar persones joves en pràctiques per a entitats d’educació en el lleure inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut, així com les empreses del sector del lleure educatiu que correspon a un dels ajuts que establerts al DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social.

Aquesta convocatòria extraordinària d’ajuts té per objecte la contractació de joves en pràctiques durant 6 mesos per impulsar i donar suport en la realització de les activitats del sector de l’educació en el lleure durant aquest estiu i la tardor, que s’han vist afectades per les mesures sanitàries adoptades per superar la pandèmia de la Covid-19.

Concretament, l’objectiu és que aquestes persones joves contractades puguin reforçar l’atenció socioeducativa a infants i adolescents, impulsar projectes que treballin l’aprenentatge de les noves rutines, l’educació emocional i la prevenció de la Covid-19 a través dels espais educatius del temps lliure, entre d’altres.

Poden presentar-s’hi les entitats sense ànim de lucre (les federacions i coordinadores, però també els esplais i agrupaments de base), inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut, així com les empreses del sector del lleure educatiu.

Les persones joves destinatàries hauran de ser majors d’edat i menors de 30 anys, i acreditar la possessió d’alguna de les titulacions o certificats de professionalitat que els capacita per a la pràctica professional de les activitats del lleure educatiu.

Les entitats tindran només 5 dies hàbils per a presentar-se a la convocatòria, des de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Skip to content