Tarragona Jove

2022, Any Europeu de la Joventut

2022 – Any Europeu de la Joventut

Fes que se senti la teva veu! 2022 és l’Any Europeu de la Joventut, que posa el focus sobre la importància de la joventut europea per a construir un futur millor: més ecològic, més inclusiu i digital. L’Any Europeu de la Joventut és el moment ideal per a avançar amb confiança i esperança amb la perspectiva de l’etapa posterior a la pandèmia; tindràs moltes oportunitats d’aprendre, compartir la teva visió, conèixer a persones i participar en activitats en tota Europa. Descobreix el que l’Any et reserva i uneix-te a la Joventut #EuropeanYearOfYouth.

La Comissió coordinarà al llarg de 2022 una sèrie d’activitats en estret contacte amb el Parlament Europeu, els Estats membres, les autoritats regionals i locals, les organitzacions juvenils i els propis joves. Les iniciatives que s’estan desenvolupant en el marc de l’Any Europeu de la Joventut comptaran amb el suport de 8 milions EUR d’Erasmus+ i del Cos Europeu de Solidaritat com a complement específic de l’Any Europeu de la Joventut decidit per l’autoritat pressupostària per a 2022. Altres programes i instruments de la Unió també contribuiran significativament als objectius i activitats d’aquest any Europeu. Els joves europeus gaudiran de moltes oportunitats d’adquirir coneixements, capacitats i competències per al seu desenvolupament professional i per a reforçar el seu compromís cívic per a configurar el futur d’Europa.

European Youth Goals 2019-2027 - Youth for Europe

Per a honrar, secundar i col·laborar amb els joves a tots els nivells, l’Any Europeu de la Joventut perseguirà quatre objectius:

  • Renovar les perspectives positives per als joves, prestant especial atenció als efectes negatius que la pandèmia de COVID-19 ha tingut en ells, i alhora ressaltar com la transició ecològica i la digital i altres polítiques de la Unió ofereixen oportunitats als joves i a la societat en general;
  • Fer costat als joves, també mitjançant el treball en l’àmbit de la joventut, especialment als joves amb menys oportunitats, procedents d’entorns desfavorits i diversos o pertanyents a grups vulnerables i marginats, perquè adquireixin els coneixements i competències pertinents i es converteixin així en ciutadans actius i compromesos, inspirats per un sentiment de pertinença europeu;
  • Fer costat als joves perquè comprenguin millor i promoguin activament les diverses oportunitats de què disposen, ja sigui a nivell de la UE, nacional, regional o local, per a donar suport al seu desenvolupament personal, social, econòmic i professional;
  • Integrar la política de la joventut en els àmbits polítics pertinents de la Unió, d’acord amb l’Estratègia de la UE per a la Joventut 2019-2027, a fi de fomentar que la perspectiva de la joventut s’incorpori a l’elaboració de polítiques a tots els nivells.

L’impacte i el llegat de totes les activitats i oportunitats de participació han de durar després de 2022. Encara que els actuals programes de la UE dedicats a la joventut, com Erasmus+ i el Cos Europeu de Solidaritat, exerciran òbviament un paper central en l’execució i el finançament de les activitats, l’Any Europeu de la Joventut aspira a ser intersectorial i secundar-se en totes les polítiques de la UE.

Skip to content