Tarragona Jove

21è Concurs literari “Relats de Dones” i 4t Concurs de “Còmics per la igualtat”

La Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament de Tarragona organitza els concursos Relats de Dones i Còmics per la Igualtat amb un doble objectiu:

 • Impulsar i visibilitzar les aportacions de les dones des de la seva diversitat a l’espai literari i cultural de la ciutat.
 • Incorporar a l’àmbit cultural una visió no sexista ni androcèntrica i potenciar igualment la creació artística.

Qui hi pot participar?

 • En el concurs literari de Relats de Dones podran participar-hi les dones (gènere sentit) majors de setze anys.
 • El concurs cultural de Còmics per la Igualtat està obert a qualsevol persona física major de setze anys.

En ambdós casos les menors de divuit anys hauran d’adjuntar l’autorització i fotocòpia del DNI de les persones tutores.

Com?

 • Relats de Dones: Els documents es presentaran en format digital (Word, Open Office o PDF, amb lletra Arial 12). L’extensió dels textos no superarà els 4 folis a una sola cara.
 • Còmics per la Igualtat: L’obra es pot presentar escanejada o mitjançant tècniques informàtiques. Les obres es presentaran a una cara, en format DIN A4, i constaran d’un mínim de 4 pàgines i d’un màxim de 6.
 • En ambdós casos: Es podran presentar obres escrites en català o castellà de temàtica lliure.
 • Els treballs hauran de ser originals i inèdits.
 • Totes les obres han de ser trameses per correu electrònic a l’adreça siad@tarragona.cat seguint el procediment següent:
  •  En l’apartat Assumpte s’hi farà constar el nom del premi al qual s’opta: Relats de Dones o Còmics per la Igualtat.
  • En el cos del missatge s’hi faran constar el nom del premi, el títol de l’obra i, si s’escau, el pseudònim de la persona autora. En aquest mateix missatge hi anirà adjunta l’obra, i portarà com a títol el mateix que el de l’obra.
  • En un document adjunt, amb el nom Plica seguit del títol de l’obra, s’hi faran constar totes les dades sol·licitades al formulari d’inscripció. Aquest document haurà d’estar omplert amb les dades de la persona responsable de la tutoria legal en cas de menors de divuit anys. Aquest document és, així mateix, l’autorització per a la publicació de l’obra i les imatges relacionades amb la promoció del concurs per part de l’Ajuntament de Tarragona.

Quan?

Fins a les 24 hores del dia 8 de març de 2021.

Premis

 • Cada premi serà lliurat a una única obra i no es podran concedir accèssits.
 • Relats de Dones. 1r premi: 500 € | 2n premi: 200 € | 3r premi: 100 €
 • Còmics per la Igualtat. Únic premi: 300 €

Criteris d’adjudicació: Es premiaran les obres que, a través del llenguatge i de la imatge (còmic), contribueixin més i millor a la reflexió, denúncia i sensibilització entorn d’una societat igualitària.

Veredicte i atorgament

Els veredictes es faran públics en el transcurs de l’acte de lliurament que tindrà lloc el 17 de març de 2021. L’horari, el lloc (presencial i/o virtual) i altres detalls de l’acte s’anunciaran en el moment oportú.
L’organització no mantindrà correspondència sobre els veredictes.

Documentació

Més informació: siad@tarragona.cat / 977 296 279

Skip to content