Tarragona Jove

Ajuts per a organitzar esdeveniments locals per a la joventut el 2022

Ayudas para jóvenes emprendedores: ¡dale forma a tu sueño de emprender! -  El blog de Pepe Promedio
2022 Any Europeu de la Joventut

L’European Youth Event (EYE) és un esdeveniment per a joves. Els EYEs locals han de seguir aquest principi clau. Per tant, s’espera que les organitzacions seleccionades per al cofinançament en aquesta convocatòria de propostes siguin organitzacions locals o juvenils (com a sol·licitants principals). Es considerarà un actiu l’associació amb una autoritat pública per a la realització de l’esdeveniment, per tal d’assegurar uns vincles forts amb l’àmbit local i una sòlida capacitat operativa. 

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria de propostes és apropar el Parlament Europeu als seus ciutadans en l’organització de dos esdeveniments locals europeus per a la joventut (local EYEs). 

Els resultats esperats de les accions són enfortir la ciutadania europea entre els joves, conscienciar-los sobre com funciona la UE i empoderar-los perquè esdevinguin ciutadans actius. En definitiva, l’objectiu és connectar el PE amb els seus ciutadans més joves i fer-los votar a les properes eleccions parlamentàries. 

Les accions proposades a la convocatòria s’han d’adreçar a joves d’entre 16 i 30 anys. S’ha de prestar una atenció especial a arribar a les comunitats minoritàries de les regions perifèriques d’Europa i als ciutadans que normalment no tenen tant contacte amb la UE i tenen menys probabilitats d’estar involucrats ja en l’acció de la UE, com els grups vulnerables tal com es defineix a la convocatòria de propostes. 

Aquesta convocatòria de propostes és una de les accions del Parlament Europeu per contribuir a l’Any Europeu de la Joventut anunciat per la Comissió Europea per al 2022, amb la finalitat de: 

  • afavorir que tots els joves, especialment els que tenen menys oportunitats, o que pertanyen a grups vulnerables, esdevinguin ciutadans actius; 
  • inspirar-se en les accions, la visió i els coneixements dels joves per reforçar i dinamitzar encara més el projecte comú de la UE, basant-se en la Conferència sobre el Futur d’Europa. 

Per a més informació, visitar aquest enllaç.

Skip to content