Tarragona Jove

Nova convocatòria de subvencions per a projectes d’acció climàtica liderats per joves

projecte #1Planet4All

A hores d’ara, encara hi ha qui dubta que el canvi climàtic existeix. Les evidències científiques durant els darrers anys ho deixen clar: hi ha una emergència climàtica que ens deixa en situació de risc a milions de persones. Les més vulnerables són les que més ho pateixen. Per sensibilitzar sobre això, Ajuda en Acció va iniciar una col·laboració amb Maldita Ciencia en el marc del projecte #1Planet4All. No et quedis sense veure’ls perquè aprendràs coses que potser no sàpigues!

1Planet4All és un projecte paneuropeu que busca promoure la participació i el compromís actiu de la joventut en la lluita davant de l’emergència climàtica. Promogut per Ajuda en Acció i 14 ONG europees més, aquesta iniciativa s’emmarca dins del programa DEAR d’Educació per al Desenvolupament i la Sensibilització de la Comissió Europea. 1Planet4All neix perquè la veu de la joventut se senti i els seus somnis es compleixin, fent costat als i les joves d’Europa perquè puguin participar i actuar com a ciutadania activa enfront del canvi climàtic.

Les claus de 1Planet4All són:

Sensibilització: fomentem la qualitat de la informació sobre l’emergència climàtica. Impulsem el pensament crític sobre la responsabilitat que tenen els països desenvolupats en les causes i les conseqüències.

Formació: a través d’activitats com ara tallers, tornejos de debat o campaments pel clima, donem eines als joves perquè puguin convertir-se en activistes per un món més sostenible.

Acció! A més de proporcionar la informació i les eines necessàries, també donem suport a la joventut perquè pugui passar a l’acció i desplegar les seves pròpies solucions davant del canvi climàtic.

Si la teva organització treballa amb joves i té un projecte per a frenar la crisi climàtica o necessiteu suport econòmic per a fer realitat la vostra idea, accediu a la convocatòria de les subvencions 1Planet4All per a impulsar projectes d’acció pel clima a Espanya dirigits a joves entre 15 i 35 anys. Consulta aquí la informació de la convocatòria i envia la teva candidatura fins al 31 de gener de 2022.

Així doncs, Ajuda a Acció, en el marc del projecte europeu 1Planet4All posa en marxa la convocatòria de subvencions 1Planet4All per a projectes d’acció climàtica liderats per joves.

Ajuda en Acció

L’objectiu de la present convocatòria és impulsar i donar suport a iniciatives juvenils centrades en l’acció davant del canvi climàtic. Ajuda en Acció donarà suport econòmic a la posada en marxa, desenvolupament o continuïtat d’un total de tres projectes. Cada projecte rebrà un finançament de 8.000 euros, i aquest serà l’import mínim i màxim.


Podran participar en la convocatòria entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes, per tant, que comptin amb un CIF actiu que permeti, en cas de ser una entitat guanyadora, poder rebre la quantia assignada del premi, poder certificar la recepció de la mateixa i poder justificar l’aplicació dels fons per a la qual van ser concedits. Queden excloses de la convocatòria entitats de titularitat pública i entitats que siguin o hagin estat beneficiàries del programa DEAR de la Comissió Europea.

Així mateix, les propostes s’hauran de centrar prioritàriament en alguna de les quatre temàtiques principals del projecte 1Planet4ll:
• Migracions climàtiques.
• Producció sostenible i consum responsable.
• Emergència climàtica i salut.
• Educació per al desenvolupament sostenible.

Si vols enviar la teva idea de projecte, aquí tens tota la informació.

Skip to content