Tarragona Jove

Beques per a estudis postobligatoris no universitaris

Convocades les beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 1 d’octubre.

Estan destinades a estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

  • Primers i segons cursos de batxillerat
  • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
  • Ensenyaments artístics professionals
  • Ensenyaments esportius
  • Ensenyaments artístics superiors
  • Estudis religiosos superiors
  • Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància)
  • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats
  • Formació professional bàsica

El Govern ha aprovat la renovació del conveni que anualment subscriu amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional, a través dels departaments d’Educació i d’Empresa i Coneixement, per a la gestió de beques i ajuts a l’estudi corresponents al curs 2020-2021. Aquesta col·laboració comprèn la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts per a cursar estudis reglats que es concedeixin als qui segueixin els estudis a Catalunya qualsevol que sigui la seva nacionalitat.

Concretament, es tracta d’ajuts per a alumnes de nivells posteriors a l’ensenyament obligatori que cursin estudis a Catalunya amb necessitats específiques de suport educatiu i beques de caràcter general.

Fes el tràmit aquí.

Skip to content