Tarragona Jove

Programa Start! Noves oportunitats

La Fundació Intermèdia, juntament amb la Fundació Formació i Treball, gestiona el programa ‘Start! Noves oportunitats’, que pretén donar una segona oportunitat a nois i noies d’entre 16 i 24 anys que no han finalitzat amb èxit els estudis obligatoris o postobligatoris.

El projecte consisteix en un conjunt de serveis d’apoderament, orientació, tutorització, formació i adquisició d’experiència professional per als i les adolescents i joves del Camp de Tarragona, a partir d’una metodologia d’acompanyament integral que posa en el centre del procés la persona, el seu apoderament i el desenvolupament de competència professional i personal.

Es treballa per tal d’oferir a les persones ateses un acompanyament integral en la seva transició cap a la vida adulta i l’ensenyament postobligatori per tal de promoure la seva inserció, tant laboral com formativa, permetent així una inclusió social d’èxit.

Durant el programa, els i les adolescents i joves seleccionats, executaran accions de motivació i apoderament, definició i execució de plans vitals amb reptes en les diferents esferes (oci, salut, relacions personals, participació social, de formació i de treball), així com itineraris personalitzats formatius i laborals. Acompanyats en tot moment pels i les tutors/es del centre, els i les adolescents i joves s’activaran per tal de poder superar amb èxit els reptes de tornar a executar projectes formatius i inserir-se en el mercat de treball.

Per a dur a terme el projecte Start! del Camp de Tarragona i enriquir-lo al màxim, es compta amb la col·laboració de diferents empreses, agrupacions empresarials, centres formatius, professionals i col·laboradors a títol individual, referents del món de l’esport, del teatre, etc. El treball en xarxa és clau per a poder tirar endavant un projecte com aquest!

Inscripcions aquí.

 

Ves al contingut