Tarragona Jove

Concurs RACC Joves i Mobilitat

El concurs Joves i Mobilitat té com objectiu promoure actituds i valors de mobilitat segura, sostenible i responsable entre persones joves i adolescents de Catalunya

Poden participar l’alumnat d’ESO, Batxillerat i CFGM, i també nois i noies de 12 a 18 anys membres de casals i centres de lleure. Els treballs es poden elaborar de forma individual o en grups de fins a 4 components. Els i les participants poden donar la seva visió sobre la mobilitat mitjançant alguna de les tres categories del concurs: anuncis gràfics, vídeo per a Instagram i projectes de millora de la seguretat viària.

Cada participant, individual o en equip, ha d’estar associat a un professor/tutor responsable, el qual haurà de gestionar la inscripció dels seus alumnes registrant només el nom del grup i el total de participants per grup al web del concurs.

Informació i inscripció: –aquí–

Skip to content