Tarragona Jove

Nova convocatòria d’ajuts al lloguer amb motiu de la COVID-19

Avui es posa en marxa un programa d’ajuts al lloguer, impulsat pel Govern de l’Estat amb la coordinació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La finalitat d’aquest programa és ajudar les persones que es trobin en situació de risc d’exclusió social per algun motiu derivat de la crisi del coronavirus i se’ls ofereix, d’una banda, ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer, amb la finalitat de resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer; o, de l’altra banda, amb ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits, amb la finalitat de fer front a la devolució de crèdits pendents.

Es prioritzaran les sol·licituds telemàtiques, a través del web de la Generalitat de Catalunya. De manera presencial (amb imprès normalitzat degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyat de la documentació establerta en la convocatòria), també es podran presentar les sol·licituds a través de les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d’habitatge (OLH Tarragona, mitjançant cita prèvia, al web, www.tarracohabitatge.cat o telèfon 977244056 Ext.2), a la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge que col·laboren mitjançant conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Podeu consultar les bases de la convocatòria aquí.

Skip to content