Tarragona Jove

Informe ‘Joventut, Covid-19 i desigualtats’

L’Observatori Català de la Joventut, en col·laboració amb l’Àrea d’Inclusió de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ), ha fet pública la primera part de l’informe ‘Joventut, Covid-19 i desigualtats. Situació actual i prospectiva’, centrada en la situació i necessitats de les persones joves de Catalunya durant l’estat d’alarma i els propers mesos. L’informe s’ha elaborat a partir dades estadístiques provinents d’enquestes i registres administratius, estudis i informes acadèmics, reportatges, notícies i articles periodístics i la consulta amb deu tècnics especialistes de l’ACJ i vint-i-vuit experts o entitats, a partir d’un qüestionari estandarditzat. L’informe consta de quatre blocs: A) Contagis; B) Àmbits temàtics (educació, treball, habitatge, salut, cultura i participació); C) Eixos de desigualtat (classe social, gènere, origen geogràfic i territori); i D) Reflexions finals.

L’anàlisi realitzada detecta les principals afectacions de la pandèmia en diferents àmbits i assenyala els reptes per a la intervenció per tal de millorar la situació de les persones joves a Catalunya. Concretament, la informació disponible permet constatar que, a pesar que el col·lectiu jove ha tingut una baixa afectació pel que fa als contagis i la mortalitat, la joventut és un dels col·lectius més afectats per l’impacte de les mesures per fer front en la pandèmia (com per exemple ocorre en l’àmbit educatiu o del treball), i que previsiblement continuarà sent-ho en els propers mesos. Així mateix, aquest impacte ha provocat, i probablement estimularà, un augment de les desigualtats preexistents entre les persones joves, i entre les persones joves i les generacions més antigues. Per últim, també apunta diferents processos de canvi social accentuats per la pandèmia que configuraran el marc en què la joventut haurà de desenvolupar-se en els propers quinquennis.

La segona part de l’informe se centra en les polítiques de joventut davant la pandèmia i es farà pública en les properes setmanes.

Pots llegir l’informe complet aquí.

Skip to content