Tarragona Jove

Ajudes econòmiques per a projectes i activitats d’entitats socials

Treball, Afers Socials i Famílies avança la convocatòria anual de la COSPE que destina 54M€ al finançament projectes i activitats de les entitats socials.


Una altra novetat d’enguany és l’edició d’unes guies de projectes per ajudar a millorar la presentació dels projectes i per tal que estiguin alineats al màxim amb els objectius que es volen assolir en cadascuna de les línies de la COSPE.

Les actuacions que poden acollir-se al finançament són les d’atenció a gent gran, infants i adolescents, joves, famílies, persones amb dependència o al col·lectiu LGBTI, entre d’altres.


El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert avui la convocatòria ordinària de subvencions 2021-2022 per a projectes i activitats que porten a terme les entitats en l’àmbit de les polítiques socials (COSPE). La dotació per a les diverses línies que inclou la convocatòria és de 54 M€, amb 35,5 M€ per a projectes a executar el 2021 i 18,5 M€ per a projectes a executar en 2022.

Es poden beneficiar d’aquesta convocatòria entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes en àmbits com l’atenció a la infància i l’adolescència, associacionisme, atenció a la immigració, lluita contra la violència masclista, igualtat de drets, educació en el lleure, atenció a famílies en situació de vulnerabilitat, sensellarisme o gent gran, entre d’altres.

El Govern ha avançat 5 mesos respecte de l’any passat la publicació de la convocatòria a petició de les entitats socials. Aquest nou calendari permetrà que els terminis per resoldre-la també s’avancin i alhora millorar l’execució de les activitats i els projectes finançats.

Les entitats podran sol·licitar la subvenció en un formulari únic que englobarà tots els projectes, des del 26 de març fins al 26 d’abril. A més, enguany disposaran de Guies de projectes per ajudar a millorar-ne la presentació i per tal que els projectes presentat estiguin alineats amb els objectius que es volen assolir en cadascuna de les línies.

La convocatòria ordinària de subvencions inclou 19 línies de tots els àmbits socials d’actuació del Departament en una convocatòria unificada.

Per conèixer tots els programes: -aquí-

Una altra de les novetats de la convocatòria d’enguany és la simplificació de la justificació, que facilitarà la tasca de les entitats, agilitzarà el procés i permetrà un seguiment més acurat dels projectes. En aquest sentit, la convocatòria preveu que les subvencions inferiors als 40.000 euros es puguin justificar amb plans de verificació, que inclouran el seguiment de l’activitat o del servei subvencionat. Les que siguin d’un import superior s’hauran de justificar amb un informe d’auditoria la despesa del qual serà subvencionable.

Podeu consultar el text de la convocatòria aquí.

Skip to content