Tarragona Jove

L’oficina jove del tarragones creix i amplia els seus serveis

L’any 2020 l’Oficina Jove del Tarragonès (OJT) va complir el seu 10è aniversari. Es tracta d’un equipament comarcal que constitueix una finestreta única d’informació, atenció i assessorament per les persones joves en àmbits com la salut, treball i educació, com a més destacats.  

Dos anys després cal reconèixer la tasca que realitza l’OJT en tots els seus serveis per donar informació, orientació i assessorament a les persones joves en tots aquells aspectes relacionats en l’emancipació i transició a la vida adulta. 

Des de la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona es fa un balanç molt positiu i de millora qualitativa en el serveis que presta, tenint les persones joves i la joventut com a valor i centre de la nostra intervenció; l’acompanyament en les transicions cap a l’autonomia personal, una atenció igualitària i d’accessibilitat per tothom pel que fa a no discriminar per desigualtat com el gènere, origen, diversitats funcionals i cognitives, entre d’altres. 

Les eines de què disposa l’OJT són de qualitat i referencials, com els manuals d’aplicació en perspectiva de gènere i mirada interculturalitat; l’aposta pels entorns digitals i dinamització de la informació i el treball amb personal especialitzat en cada servei que s’ofereix.  

Una oficina única 

L’Oficina Jove del Tarragonès arrenca el juliol del 2010, arrel d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Tarragona en el sí del desplegament territorial de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. Aquesta bona coordinació interdepartamental i interinstitucional ha servit per vetllar pel bon funcionament i gestió de l’Oficina Jove, comptant amb personal tècnic de cada administració, que manté la bona entesa i voluntat de treball compartit en tot moment. 

Les xifres 

Des del 2010 fins ara, s’han atès 69.773 persones joves i s’hi han realitzat 134.666 consultes. Durant aquest transcurs els serveis que han estat prestant servei són: 

  • Treball, des d’agost del 2010 amb 13.808 usuaris i 29.946 consultes. 
  • Educació, des del Gener del 2021 amb 1.395 usuaris i 3.726 consultes. 
  • Informació Juvenil, des de l’agost del 2010 amb 18.076 usuaris i 30.381 consultes. 
  • Salut, des d’agost del 2010 amb 10.749 usuaris i 16.846 consultes. 
  • Garantia Juvenil, des del juny 2015 amb 1.890 usuaris i 4.389 consultes. 
  • Referent d’Ocupació, des del gener del 2019 fins desembre del 2021 amb 1.890 usuaris i 4.389 consultes. 
  • Habitatge, des d’agost del 2010 fins al gener del 2012. 

Nou servei  

Des de l’octubre d’aquest any, s’ha incorporat un nou servei, Orientació i d’Intermediació laboral, gestionat per la Fundació Once Inserta, que permetrà la transformació i major aplicació de la mirada inclusiva i adaptada dels serveis i recursos per a les persones amb capacitats diverses, donant una visió integral de l’atenció a la persona jove des dels diversos àmbits i temes d’interès. 

Cal destacar el suport i acompanyament del personal de Tarragona Impulsa i del Servei Municipal de Capacitats Diverses de l’Ajuntament de Tarragona per facilitar l’arribada d’aquest Servei a l’Oficina Jove. 

El repte actual: la salut emocional del col·lectiu jove

Actualment, els tècnics de l’OJT i la Conselleria de Joventut, tenen com a repte principal comprendre i atendre els diferents estadis i afectacions de la salut emocional i mental en el trajecte vital de les persones joves, tenint en compte que venim d’un escenari de pandèmia que ha agreujat encara més aquestes situacions, com generar espais híbrids de comunicació entre entorns i eines digitals i els espais presencials d’atenció individualitzada i sessions informatives com formatives en petits grups. 

Des de l’Oficina Jove del Tarragonès, es vol vetllar, amb el suport dels equip tècnics de joventut, per una actualització, anàlisi i revisió periòdica de la realitat juvenil. Sempre necessària l’avaluació i reajust del nostre marc d’intervenció en funció de les diverses realitats canviants.

Skip to content