Tarragona Jove

Neix la Hub Jove, la primera app de continguts, serveis i recursos per a joves de Tarragona

La nova aplicació mòbil, pionera a Catalunya, és gratuïta i ja està disponible tant per android com per iOS


La conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona presenta la nova Hub Jove, la primera aplicació mòbil que ofereix un catàleg de serveis, recursos i un canal de participació directe exclusiu per a persones joves de la ciutat. 

Aquest matí, el conseller de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García, ha donat tots els detalls d’aquest nou servei acompanyat pels responsables tècnics del Servei d’Informació Juvenil i de Comunicació Digital municipals. Guillermo García ha començat recordant que la  missió de la Conselleria de Joventut no és una altra que “millorar la qualitat de vida de les persones joves de la ciutat, tot oferint-los un conjunt de serveis i recursos de suport al seu desenvolupament educatiu i cultural” i que “l’accés a la informació és la porta d’entrada i de coneixement dels equipaments i programes dirigits a la població jove”. 

Amb aquesta doble intenció neix la Hub Jove, per donar a conèixer els serveis i recursos per a joves. “ Es tracta d’un recurs pioner ja que a nivell català és la primera aplicació mòbil que ofereix un catàleg de serveis, un canal de participació i un aparador de propostes amb accessibilitat i connectivitat digital”, ha destacat el conseller García.  

I és que la nova aplicació mòbil posa a l’abast de forma ordenada els diferents recursos, serveis i informació general d’interès per a les persones joves a Tarragona. La filosofia de la Hub Jove és la de funcionar com a contenidor de contenidors, tot dissenyat a partir dels tràmits més freqüents, de tal manera que l’app permet l’usuari gestionar aspectes tan bàsics com la reserva d’espais, la inscripció d’activitats o el contacte directe amb professionals. També inclou funcions d’agenda, formularis, sol·licituds, suggerències i tota aquella informació que la ciutat el proporciona com a persona jove. Finalment, la hub incorpora l’apartat wallet que permet l’usuari tenir un control de les inscripcions que realitza, les seves reserves, els carnets amb què hi compta, etc.  

La nova HUB Jove i el Servei d’Informació Juvenil, una finestreta única d’informació, assessorament i acompanyament 

Des del Servei d’Informació Juvenil es constata que, avui en dia, el jovent està envoltat de mitjans de tot tipus mitjançant els quals reben una gran quantitat d’informació, tot i això, quan tenen una necessitat o demanda d’una informació concreta, necessiten disposar-la en un format adequat a les seves necessitats, de manera propera i especialitzada. 

García ha assegurat que “el Servei d’Informació Juvenil i la nova HUB Jove formen una finestreta única on la informació és el punt de partida perquè les persones joves puguin establir els criteris per emprendre iniciatives o conèixer amb quins suports hi poden comptar, quins estudis s’ofereixen a la ciutat o conèixer els serveis que hi ha a la seva disposició en qualsevol àmbit que els pugui interessar”. 

En el marc del Pla Local de Joventut actual, i partint d’informes sobre quina percepció o coneixement tenen les persones joves sobre els recursos i serveis que s’ofereixen a nivell municipal, es fa palesa la demanda d’incrementar els mecanismes o canals d’informació.  

L’any 2022, el Servei d’Informació Juvenil va assolir xifres d’informació i atenció general que superaven les 3.500 persones usuàries presencials i fins a 14.500 interaccions, visualitzacions i seguiment per xarxes, web i altres entorns virtuals. Aquest 2023, les dades obtingudes segueixen a l’alça amb les 2.500 visites presencials per informació i atenció i les més de 12.000 participacions per canals indirectes. 

Un dels serveis que mostra força acollida i demanda d’informació i atenció és el KESSE T’ESCOLTA, gestió emocional i socioafectiva, realitzant més de 60 atencions aquest any fins a dia d’avui.  

Davant d’aquesta tendència, el conseller de Joventut ha destacat el paper fonamental que jugarà la nova app. “La HUB ens permetrà també obrir conversa informal amb les persones joves per temes que preocupen i amb una resposta el més ràpida possible gestionant així l’atenció idònia i del tot confidencial”. 

Principis i valors de la HUB Jove 

La Hub Jove neix amb objectius bàsics com el de facilitar l’accés a la informació i als recursos als i les joves mitjançant els diferents canals disponibles; i incorporar eines i estratègies de comunicació, formació i dinamització digital en els diferents programes per fomentar la connectivitat, la interacció i una relació bidireccional de l’administració amb la població jove. 

Els principis que regeixen la Hub són la proximitat, accessibilitat i atenció igualitària, per tal d’apropar i fer més accessibles a la gent jove les polítiques de joventut i en igualtat de condicions; i la digitalització i connectivitat social, facilitant i vetllant per l’accessibilitat a la connectivitat social dels joves fugint de l’aïllament digital.  

La HUB Jove: portal d’accés a un camp d’oportunitats i experiències vitals 

D’entrada, la HUB s’ha creat principalment  amb el recull de propostes i recursos municipals, però també s’hi poden trobar informacions i contactes d’altres administracions, entitats i professionals de la joventut. 

Aquesta visió global ha permès treballar amb tots els agents del municipi i incloure les diverses perspectives. El conseller García ha expressat que “és fonamental el treball coordinat, la gestió compartida dels programes i l’acció cooperativa entre les institucions i els altres departaments municipals que incideixen en les polítiques locals de joventut a Tarragona. Per això, amb la HUB hem volgut fer visible el treball integral recollint serveis i recursos d’altres departaments i institucions”. 

La HUB Jove és gratuïta, la seva instal·lació té un pes només de 9MB i ja està disponible tant per android com iOS. 

Skip to content