Tarragona Jove

Oberta la convocatòria de subvencions per afavorir l’autoocupació de persones joves

Emprenedors i emprenedores

El Govern va aprovar dilluns que el Departament d’Empresa i Treball obri la convocatòria de sol·licituds de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE. El pressupost destinat pel Departament és de 10 milions d’euros per als anys 2022 i 2023.

Amb l’objectiu de fomentar el treball autònom, els ajuts consisteixen en una subvenció d’un import fix de fins a 13 510 euros per a cada jove que es doni d’alta com a persona treballadora autònoma durant dotze mesos per garantir-li un ingrés mínim a l’inici de la seva activitat econòmica.

Per tenir-hi dret, s’haurà de donar d’alta de manera ininterrompuda al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), al règim especial de treballadors del mar, al règim especial de treballadors de la mineria del carbó o a la mutualitat del col·legi professional corresponent, durant un període de dotze mesos.

Qui podrà accedir a l’ajut?

  • La persona jove que vulgui sol·licitar l’ajut ha d’estar prèviament inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
  • També podrà demanar l’ajut la persona inscrita al programa Garantia Juvenil en situació “inscrita beneficiària” que s’hagi donat d’alta com a treballadora autònoma des de l’1 d’octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvencions.

En canvi, no podran accedir a aquest ajut les persones joves que, malgrat complir els requisits, en l’edició anterior a aquest programa ja hagin gaudit de la modalitat d’ajuts dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020 per afavorir l’autoocupació de persones joves inscrites al programa Garantia Juvenil. Aquesta limitació es produeix malgrat que presentin una nova sol·licitud d’ajut per a una activitat econòmica diferent de la que ja van obtenir l’ajut en la convocatòria anterior.

Més informació aquí.

Skip to content