Tarragona Jove

Oberta la convocatòria al Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2023

Aquests guardons reconeixen i reflecterixen les diverses facetes tant de l’activitat investigadora com de les iniciatives de comunicació i divulgació científica, de mecenatge científic i de cooperació pública i privada en projectes d’R+I a Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’FCRI, convoca aquest premi que té com a finalitat estimular i reconèixer l’esforç dels i les joves investigadores del sistema català de recerca i innovació —incloses les empreses i fundacions— tant si desenvolupen la seva activitat a Catalunya com fora d’ella, que hagin contribuït durant la seva trajectòria professional a l’avenç d’una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits: ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, ciències experimentals i tecnologia.

Així mateix, s’hi valoraran altres aspectes com ara la transferència de tecnologia, l’impacte social de les seves recerques i l’experiència en divulgació/comunicació científica de les seves investigacions.

Hi podran presentar candidatures les universitats (òrgans de govern, facultats, escoles, departaments), els centres de recerca, els instituts universitaris de recerca, les acadèmies, les empreses i fundacions, persones guardonades anteriorment amb l’antic Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació o el Premi Nacional de Recerca i, en general, tots els agents del sistema català de recerca i innovació.

Poden aspirar al premi els investigadors i les investigadores en actiu que no hagin complert 40 anys a la data de tancament d’aquesta convocatòria i que actualment estiguin desenvolupant la seva activitat científica a Catalunya i/o a l’estranger. Les candidatures han de ser presentades per una persona representant de les entitats esmentades anteriorment. No seran admeses les autocandidatures. En el cas de les dones investigadores, s’augmentarà un any més en l’edat mínima per fill/a acreditat/ada.

La presentació de candidatures es realitzarà a través de la pàgina web de l’FCRI (www.fundaciorecerca.cat/premi) on es troba disponible tota la informació necessària sobre com tramitar la candidatura i trametre la documentació.

La informació que s’haurà d’aportar és la següent: dades identificatives de la persona proposada: dades generals, dades addicionals publicacions, número de tesi, nombre de patents, premis, distincions, etc.); currículum complet de la persona proposada (format Word o PDF); i resum dels mèrits de la persona proposada pels quals es presenta la candidatura.

El termini de presentació de candidatures finalitza dimecres 27 de setembre de 2023, a les 14.00 hores (CEST, hora d’estiu d’Europa central). No seran admeses aquelles candidatures que no presentin la documentació esmentada en la data de tancament del termini.

Podeu trobar més informació sobre els premis en aquest enllaç

Skip to content