Tarragona Jove

Pla Joventut 2030

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2030 (PNJCat 2030) és el fruit d’un llarg procés de consulta i recollida de propostes desenvolupat amb els agents socials, institucionals i polítics amb l’objectiu d’elaborar de manera conjunta i consensuada les polítiques de joventut d’ara fins al 2030.

joves amb tot

Les bases del PNJCat 2030 són sòlides i venen marcades per la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut. De la mateixa manera que el precedeixen els anteriors plans,el PNJCat 2000-2010 i el PNJCat 2011-2020.

La transició entre la planificació anterior, el PNJCat 2020 i l’actual, ha estat marcada per la pandèmia de la Covid-19. Fet pel qual, el Consell Rector del PNJCat va acordar l’impuls del Pla d’actuació de joventut Covid, per donar resposta a la cojuntura. 

Ara, ja comptem amb un nou PNJCat que estableix quatre grans reptes fins al 2030, que són claus per assolir una emancipació juvenil plena i fer possible els projectes de vida de les persones joves:

  1. Independència juvenil, per garantir el desenvolupament de trajectòries educatives i laborals de qualitat, així com l’accés a un habitatge digne. 
  2. Benestar i qualitat de vida, per assegurar la salut física i mental, així com el desenvolupament de la vida de les persones joves en entorns saludables.  
  3. Participació i protagonisme jove, per esdevenir agents actius en els afers públics i de la comunitat, així com en la defensa dels drets i les llibertats. 
  4. Equitat i inclusió jove, per avançar cap a la igualtat efectiva i la no-discriminació de totes les persones joves. 

A més a més, el PNJCat 2030 estableix, per a cadascun dels reptes, unes prioritats sobre les quals cal treballar durant el període de vigència, així com uns objectius estratègics que orientaran el sentit i els resultats que cal assolir.  

El PNJCat assenyala uns principis clau que han d’inspirar, de manera transversal, el disseny, la implementació, el seguiment i l’avaluació de les diverses polítiques i programes adreçats a les persones joves. I, en aquesta línia, també estableix els espais, les orientacions i les eines per aquest desplegament, seguiment i avaluació.

Volem SER #JovesAmbTOT

Consulta/Descarrega’t el Pla. Obre en una nova finestra. 

Resum del Pla. Obre en una nova finestra. 

Font: jovecat.gencat.cat

Skip to content