Tarragona Jove

Projectes de Formació Ocupacional online

La crisi sanitària causada per la Covid-19 ha afectat la realitat de tots els sectors del teixit econòmic i social del territori.

L’impacte de la pandèmia ha canviat el model higiènic i la forma de treballar al sector de la neteja d’edificis i locals i, en especial, en la desinfecció de centres socials i de serveis; ha perjudicat el petit comerç, que s’ha vist en la necessitat de reorientar-se a la venda i atenció online i alhora fidelitzar el client presencial; i ha trastocat el món de la cultura i l’oci amb tot el que els tancaments d’espais i la reducció de la mobilitat han suposat.

Pel que fa als joves del territori, sector amb una taxa d’atur tradicionalment molt elevada i amb una alta necessitat d’inserir-se al món laboral, han sumat a aquestes necessitats la desmotivació que la situació ha provocat al conjunt de la societat i les reduïdes expectatives de possibles sortides laborals.

El repte és el d’oferir-los propostes que els motivin i donar-los una oferta laboral que els pugui resultar atractiva. 

A més, l’organització de cursos amb presència física suposa una dificultat afegida en la seva realització, donat que els desplaçaments, la convivència i les situacions personals en l’àmbit sanitari dels participants suposen un entrebanc en el normal funcionament dels cursos.

Per tot això, des de la Diputació de Tarragona, proposa dur a terme un projecte de formació ocupacional online, sense presència física, adreçat a aquests sectors i centrat en el jovent, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, donant-los competències professionals orientades a les situacions i necessitats abans esmentades i amb l’objectiu final de facilitar la seva inserció al món laboral.

El projecte

Es basa en l’organització de tres cursos, que són els següents:

1. Curs de Neteja i desinfecció d’espais públics, socials i de serveis.

2. Curs de Dinamització del petit comerç

3. Curs d’Introducció a les eines d’organització, d’edició i de producció musical.

Curs de Neteja i desinfecció en Centres socials i de serveis.

Taller 1. Bàsic (60 hores)

Mòdul 1. El treball en centres socials i de serveis

Mòdul 2. Coneixement sobre els productes

Mòdul 3. Brutícia, neteja, desinfecció i superfícies

Mòdul 4. Tècniques i utensilis de neteja

Termini: fins el dia 10 de febrer de 2021.

Curs de Dinamització del petit comerç.

Taller 1. El petit comerç en línia. Inicial (60 hores)

Mòdul 1.Comerç on line, resolució de conflictes i incidències online amb clients

Mòdul 2. Atenció client on line/off line, treballant amb el Customer Relationshp Management

Termini: fins el dia 10 de febrer de 2021.

Curs d’Introducció a les eines d’organització, edició i de producció musical

Taller 1. Rekordbox (50 hores).

Mòdul 1. Instal·lació i configuració

Mòdul 2. Configuració avançada

Mòdul 3. Edició

Mòdul 4. Interfície performance

Mòdul 5. Llistes de reproducció (Export_Import)

Mòdul 6. Modes d’execució

Mòdul 7. Visió avançada

Mòdul 8. Connexions.

Termini: fins el dia 10 de febrer de 2021.

Destinataris

Tots els tallers van dirigits a persones situació d’atur, persones demandants d’ocupació, demandants de millora d’ocupació, d’entre 18 i 29 anys, que tinguin una motivació i compromís alts en rebre una formació en competències professionals que els ajudin a desenvolupar la seva trajectòria laboral en algun dels esmentats sectors.

Cada taller comptarà amb un número d’alumnes d’entre 12 i 20, i es realitzarà mitjançant plataformes virtuals.

Les persones participants com a alumnes han de disposar del maquinari necessari per poder realitzar la formació, ordinador i connexió a internet.

Les empreses formadores i els docents, en col·laboració amb personal tècnic de Diputació de Tarragona realitzaran el seguiment del desenvolupament de la formació així com el seguiment i participació activa de l’alumnat.

Al finalitzar la formació, i acreditat l’aprofitament dels continguts dels tallers per part dels alumnes participants, s’entregarà un diploma acreditatiu on constaran els continguts rebuts i les hores de durada.

Skip to content