Tarragona Jove

REQUISITS I INFORMACIÓ PER LA PARTICIPACIÓ A LA MOSTRA DE TEATRE JOVE 2022

La Mostra de Teatre Jove és una iniciativa organitzada per l’Ajuntament de Tarragona, amb la voluntat de fomentar el desenvolupament creatiu i l’accés al teatre (i en general a les arts escèniques) de les persones joves i dels col·lectius teatrals joves i l’apropament del seu treball al públic en general, amb la implicació de les companyies de teatre jove del territori.

De cara a l’any 2022, ja s’està preparant la següent edicció de la Mostra. Per això ja han sortit els requisits i la informació per a la programació:

Les dades més rellevants són:

20 DE DESEMBRE

Els grups disposen fins el 20 de desembre (inclòs) per manifestar la seva voluntat de participar a la Mostra mitjançant el correu tarragonajove@tarragona.cat

1 DE FEBRER

Els grups que hagin confirmat la seva assistència i des del Servei Municipal de Joventut es contempli a tràmit la fase de presentació de la documentació definitiva,  hauran d’aportar fins l’1 de febrer les dades completes de l’obra a realitzar: Nom de la companyia, director, nom de l’obra, autor, sinopsi reduïda de l’obra, durada, llengua de representació, , dades de la cia. (dades fiscals, telèfon, email…) i confirmar que es disposa dels permisos corresponents per a assajar i representar l’espectacle (especialment en relació a l’autorització de l’autor o autors). En el document de petició de participació a la Mostra caldrà manifestar-hi el compromís de compliment del document de requisits de la Mostra.

22 DE MARÇ

El termini pels materials divulgatius (fotografia promocional de l’obra) serà fins el 22 de març de 2022.

Un cop es rebi tota la documentació l’Ajuntament confirmarà la participació a la Mostra en el termini inferior a un mes.

Més informació dels requisits aquí.

Skip to content