Tarragona Jove

Sessió informativa sobre el programa de mentoria del PCR

El pròxim dimarts, l’Espai Jove Kesse acollirà una sessió informativa sobre el programa de mentoria integrat en el Programa Català de Refugi (PCR). El PCR és una acció solidària envers el dret d’asil de les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades amb dificultats econòmiques i socials, amb el propòsit d’atendre les seves necessitats bàsiques i afavorir l’autonomia social, laboral, i la plena ciutadania.

Es porta a terme per compromís de país democràtic amb el dret internacional, la solidaritat i la justícia social, per cobrir les mancances del programa global de protecció internacional de l’Estat, i perquè Catalunya té base jurídica per fer-ho. El Programa català de refugi integra la renda garantida de ciutadania per a les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades que no han assolit una autonomia suficient. També proporciona recursos d’habitatge que ofereixen els seus titulars (administracions públiques, entitats, empreses, particulars), mitjançant el tràmit del web de la Generalitat: Inventari de recursos per a l’acollida de persones refugiades.

Dins del PCR s’ha desenvolupat un Programa de mentoria amb la col·laboració de la ciutadania, el tercer sector i el món local. Inspirat en les millors experiències internacionals de mentoria amb persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades i en l’experiència a Catalunya de mentoria amb col·lectius vulnerables. La mentoria com a metodologia d’intervenció s’ha demostrat molt valuosa a l’hora de reforçar els processos d’inclusió social i d’assoliment d’autonomia, i s’estableix com una línia d’actuació estratègica per la Generalitat.

El Programa de mentoria del PCR mobilitza persones voluntàries distribuïdes per tot el territori català per crear grups d’acollida (entre 2 i 5 persones que es coneguin entre si: amics, familiars, companys de feina, etc.) perquè acompanyin una persona o família refugiada per ajudar-la a assolir la plena autonomia social i laboral. Després de passar una entrevista i participar en una formació inicial de 12 hores, els grups d’acollida són emparellats i tots els membres es troben setmanalment entre unes 2-4 hores durant 8 mesos prorrogables a 12 mesos, amb les persones mentorades. Aquestes relacions de mentoria s’orienten més específicament a donar suport a les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades en el seu procés d’aprenentatge i consolidació de la llengua, de descoberta de l’entorn i d’ampliació de la xarxa social i també en el seu itinerari laboral.

Així, es vol donar una resposta complementària a les actuacions executades per les entitats d’acollida amb les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades que es troben a Catalunya. Majoritàriament totes aquestes entitats participen activament en el Programa de mentoria, ho fan derivant persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades que viuen una situació vital que els permet aprofitar la mentoria, i també donen suport al seguiment de la relació de mentoria amb les persones mentorades.

El Programa de mentoria del PCR disposa d’equip tècnic que acompanya els mentors i les mentores i supervisa el bon funcionament de les relacions de mentoria.

En definitiva, més enllà de donar resposta a unes necessitats no cobertes de les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades, el Programa català de refugi pretén construir i enfortir els vincles socials entre les persones que conformen la societat catalana, sigui quin sigui el seu origen geogràfic i/o cultural, amb l’objectiu de configurar una societat compromesa amb els drets humans a Catalunya i arreu del món.

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a la bústia dels grups d’acollida.

Skip to content