Tarragona Jove

Tarragona Jove incorpora la mirada intercultural als seus serveis i programes a través d’un manual

Foto: Niu d’Imatges de la Joventut (Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya)

La conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona (Tarragona Jove) compta amb un nou manual d’aplicació educativa, centrat en la incorporació de la perspectiva intercultural, amb la finalitat d’incloure mesures, accions i dimensions, però sobretot una mirada que aborda les diferents situacions, necessitats i interessos de les persones joves sigui quin sigui el seu origen cultural, amb l’objectiu de promoure l’equitat i l’eliminació de desigualtats. Aquest manual s’aplicarà als diferents programes i serveis i, així mateix, es realitzaran diverses formacions per arribar a les persones que treballen amb els joves a la ciutat.  

Treballar amb perspectiva intercultural vol dir tenir en compte que les persones joves, noies i nois, viuen situacions i necessitats  diferents per raó del seu origen i bagatge cultural, la seva creença religiosa, la seva racialització, la seva situació administrativa o la seva trajectòria migratòria o la de la seva família. També implica evidenciar i no deixar que passi desapercebuda l’existència de relacions desiguals de poder establertes entre les persones joves blanques i les que no ho són, entre les que han migrat d’altres llocs i les que han nascut i s’han criat aquí, entre les que són ciutadanes i ciutadans de ple dret i les que s’han de regir per la Llei d’Estrangeria. 

En aquest sentit, el conseller de joventut Hermán Pinedo apunta que “la nostra tasca anirà enfocada a desmuntar el racisme, els prejudicis i els estereotips lligats a l’origen cultural i a fomentar el desenvolupament integral i lliure dels i les joves, sigui quin sigui el seu origen”. Aquesta eina educativa s’ha treballat conjuntament i amb el suport de l’Agència Catalana de la Joventut, QSL Serveis Culturals i el col·lectiu I+. El manual ha estat fruit de tot un conjunt de sessions formatives i d’assessorament a càrrec de la pedagoga social i experta en relacions interculturals i mediació intercultural, Kira Bérmudez Anderson. El document s’estructura en les cinc dimensions de la interculturalitat: Igualtat/equitat, reconeixement de la diversitat, interacció positiva, participació diversa i sentiment de pertinença. 

D’altra banda, Pinedo observa que “és important tenir una mirada complexa de les desigualtats i veure com s’encreua l’origen amb altres eixos de desigualtat, com el gènere, la classe social, la diversitat funcional o l’orientació sexual i la identitat de gènere, entre d’altres”. Per aquesta segona qüestió la conselleria de Joventut ja va crear un altre manual en igualtat de gènere, els dos dins el marc del Pla Local Tarragona Jove 2024

Es poden consultar tots a https://tarragonajove.org/pla-local-tarragonajove/ 

Skip to content