Tarragona Jove

Condicions per al lleure educatiu durant aquest estiu

La Secretaria d’Atenció a la Infància, l’Adolescència i la Joventut ha expressat el compromís del Govern de la Generalitat en fer possibles les activitats de lleure aquest estiu, assegurant que es puguin desenvolupar amb mesures de seguretat i protecció per als infants i adolescents que hi participen i per a les persones que en tenen cura, així com per la resta de la ciutadania. Això sí, sempre que es continuï avançant en el desconfinament.

El comitè tècnic del PROCICAT va aprovar el marc general pel que fa a recomanacions sanitàries i de protecció civil per a l’organització de les activitats de l’estiu. Les principals idees del document aprovat ahir són aquestes:

 • Les diferents activitats s’adrecen a nens, nenes i adolescents amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys.
 • Es preveu que les activitats de lleure participades per infants i adolescents i personal educatiu del mateix territori podran començar en la fase 3. Es contempla la realització de casals, colònies, acampades, rutes i camps de treball. Es prioritzarà que les activitats es duguin a termes en zones amb baix risc de contagi o zones lliure de coronavirus. En el cas dels casals d’estiu serà important valorar la proximitat amb el domicili dels infants per tal d’evitar desplaçaments llargs.
 • El desplaçament entre zones per realitzar aquestes activitats es preveu que sigui sempre entre territoris que es trobin en la mateixa fase de desconfinament i a partir de la fase 3.
 • Es treballarà en petits grups de convivència de 10 persones, encara que l’activitat tingui més participants. La ràtio serà d’un monitor/a cada 10, començant sempre amb un mínim de dos monitors per activitat.
 • Pel que fa a la convivència, es prendrà com a mesura estàndard que cada participant disposi de 4 metres quadrats, i la distància per a dormir haurà de ser de 2 metres “entre caps”.

 • Els espais s’hauran de delimitar per activitats i usos, i les entrades seran esglaonades.
 • Es farà especial atenció a la inclusió social i a l’atenció a la diversitat funcional. En aquest darrer cas amb plans específics.
 • Totes les activitats hauran de presentar el seu pla d’higiene i salut, que haurà de ser validat per la Direcció General de Joventut i tenir un responsable específic. També hi haurà protocols específics de comunicació amb els Centres d’Atenció Primària.
 • En el cas dels campaments no es podran fer servir tendes petites, sinó tendes i carpes grans i instal·lacions de campisme on es pugui mantenir la distància. Es podran fer bivacs i dormir en equipaments públics sempre que es mantinguin les distàncies de seguretat.
 • Hi haurà d’haver hidrogels a cada estança, amb airejaments i desinfeccions diàries.
 • Es farà seguiment sanitari diari de tots els participants. Per poder-hi participar no s’ha d’haver tingut simptomalogia de la Covid-19 ni el participant ni la seva família convivencial els darrers 14 dies. Els infants i adolescents amb patologies prèvies hauran de tenir una valoració de Salut per participar-hi.
 • Les entitats gestores hauran de garantir que, com a mínim, la persona designada com a “responsable de seguretat i higiene” i la persona responsable de l’activitat han seguit una formació destinada a aprofundir en les mesures de protecció així com en la detecció de símptomes. En el disseny d’aquestes formacions i materials orientatius es comptarà amb el suport del Departament de Salut.
 • Estaran permeses les activitats de jocs tradicionals a l’aire lliure; activitats de natura; jocs i esports d’aigua a la piscina o al mar; esports i activitats sense contacte físic i proximitat dels tronc superior del cos i les cares; dansa, música, teatre, i altres arts escèniques, i jocs amb pilota.

Els dos metres són la distancia que el Departament de Salut, el Ministerio de Sanidad i el CDC-Center of Disease Control and Prevention situen com a referència per evitar el contagi de la COVID-19. El protocol d’activitats en educació del lleure per a l’estiu del 2020 aprovat pel PROCICAT agafa aquests 2 metres com a la distància que cal afavorir i com a element educatiu i pedagògic a treballar amb els nois i noies.

En cap cas el distanciament físic ha d’esdevenir un distanciament social i emocional. Caldrà treballar les activitats emocionals i comunitàries per contrarestar el distanciament físic. Així, la Direcció General de Joventut i les entitats de lleure promouran un banc de recursos en línia per treballar aquests elements, que es podrà anar ampliant col·laborativament amb les experiències que puguin anar generant.

S’han de preveure activitats i jocs que afavoreixin la separació de 2 metres. Les activitats hauran d’evitar sobretot que s’apropin els caps i la part superior del tors. Es poden fer jocs tradicionals, dansa, esports individuals, teatre, manualitats… tot tipus d’activitats, i també banyar-se i jocs d’aigua i aquells que des de la imaginació i l’aprenentatge d’infants i educadors puguin sorgir.

Com que els infants i adolescents porten 3 mesos d’un aïllament fort no han pogut fer l’aprenentatge de les noves rutines que requereix la COVID19 fins que no se’n trobi la vacuna, els espais de l’educació en el lleure d’aquest estiu són especialment significatius. Caldrà donar
protagonisme als infants i joves, perquè ells mateixos siguin creadors de les activitats i formes de desenvolupar-se en aquest requeriments.

Les autoritats sanitàries diuen que aquests dos metres són especialment importants en els espais tancats, que requeriran sempre ventilació. Per això, s’afavorirà sempre que sigui possible les activitats a l’aire lliure. En les situacions en què algun monitor/a o cap hagi d’apropar-se a un infant o adolescent (per curar una ferida, donar de menjar o situació pedagògica que ho requereixi), es farà us de mascareta.

En l’aplicació del distanciament de 2 metres sempre s’haurà de seguir el criteri educatiu i pedagògic, l’aprenentatge i fent-ho compatible, tant com es pugui, afavorint la prevenció del contagi. S’haurà d’aplicar amb sentit comú i sempre fent prevaldre els drets i fent especial atenció a l’estat emocional i la salut dels infants i joves.

Tothom és conscient de les dificultats del distanciament. Allò més important és que aquest estiu hi hagi activitats de lleure per la infància i l’adolescència. Per això caldrà posar esforç i imaginació perquè les activitats es puguin fer amb bons continguts i qualitat i siguin compatibles amb els requeriments sanitaris.

Segons Georgina Oliva, secretària d’Atenció a la Infància, l’Adolescència i la Joventut, “l’educació en el lleure és una eina imprescindible per al desenvolupament integral dels infants i adolescents, i en el context en què ens trobem de crisi sanitària i econòmica és més necessària que mai. L’educació en el lleure és imprescindible i és un tresor que cal conservar”.

Oliva ha explicat que les activitats de lleure seran especialment rellevants aquest estiu perquè permetran a infants i adolescents la recuperació de les interaccions socials més enllà del nucli familiar, la retrobada i contacte amb la natura i els espais oberts, i l’aprenentatge en les noves rutines, especialment les que tenen a veure amb la higiene i la protecció. Addicionalment, des d’una vesant pedagògica, caldrà incorporar en el disseny educatiu de les activitats aspectes com l’acompanyament emocional, el treball del dol i la gestió de la incertesa i la por al desconegut. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies també considera important que enguany hi hagi lleure d’estiu per ajudar el sector i les entitats i associacions, així com que es fomentin les activitats de kilòmetre zero.

“Ens cal poder oferir als infants i adolescents una mica d’aire: poder gaudir dels espais a l’aire lliure, retrobar-se amb les amistats, poder tenir altres referents adults, experimentar i jugar en la natura. Per tot això creiem que el lleure és necessari i per això creiem que cal lluitar perquè sigui possible, encara que sigui d’una manera diferent a la que fins ara hem estat acostumades”, ha reblat la secretària d’Atenció a la Infància, l’Adolescència i la Joventut.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està definint un Document Marc d’Educació en el Lleure per a l’estiu 2020, un projecte que s’està treballant de manera conjunta i coordinada des de fa dies amb les entitats i empreses del sector, el món local i també amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i el Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya. Concretament, s’han fet grups de treball sobre les formes d’organitzar les noves activitats per tipologia i sobre els continguts pedagògics. També es treballa en un web de coordinació amb els agents implicats on es recullin totes les activitats que es fan a Catalunya, els protocols de salut i els recursos pedagògics treballats amb les entitats.

Pel que fa als ajuts i beques, el Departament garantirà que aquests estiguin, com sempre, al servei de les famílies, i enguany es reprioritzaran  per garantir l’accés de les famílies i els infants en situació de vulnerabilitat o que hagin patit d’una manera més directa l’impacte de la Covid-19.

Criteris generals per a l’organització de les activitats amb menors estiu 2020. 

Legislació vigent.

Roda de premsa íntegra de la secretària d’Atenció a la Infància, Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva.

 

Skip to content