Tarragona Jove

La Generalitat ofereix places per acreditar l’experiència laboral

L’objectiu és que persones amb experiència laboral o formació relacionada amb els àmbits proposats puguin aconseguir una certificació de les seves competències.

La preinscripció es podrà realitzar fins al 26 de març.


La Generalitat ha publicat la convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per l’any 2021. S’ofereixen 500 places en diversos instituts del Departament d’Educació d’arreu de Catalunya en 8 sectors professionals diferents. L’objectiu és que persones amb experiència laboral o formació relacionada amb els àmbits proposats puguin aconseguir una certificació de les seves competències. Les persones interessades s’hi podran presentar fins al 26 de març.

Les 500 places es distribueixen en el següents àmbits:

Les persones interessades poden participar-hi telemàticament, presentant la seva sol·licitud a través de la web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, accessible a través del web Acreditat. Cada persona pot presentar la preinscripció per a un àmbit i també pot triar, segons el seu ordre de prioritat, entre els centres previstos per a l’àmbit. També al web Acreditat es fa pública la relació de centres i de punts d’informació i d’orientació que es troben a disposició de les persones interessades, als efectes de poder fer consultes sobre la convocatòria i rebre la informació, l’orientació i el suport que correspongui.

Avaluació i acreditació de competències professionals

La Generalitat convoca periòdicament procediments d’avaluació de competències professionals, que permeten reconèixer i acreditar les competències adquirides al llarg de la vida laboral, mitjançant la feina desenvolupada als llocs de treball o bé en processos de formació. Les persones que hi participen poden aconseguir una certificació de les seves competències que els pot servir per arribar a obtenir, amb els complements de formació que s’escaiguin, un títol de formació professional, un certificat de professionalitat o totes dues coses. Amb aquest procediment es vol estimular els participants perquè prossegueixin la seva formació.

El procediment consta de tres etapes –assessorament, avaluació i acreditació de la competència– que suposen, en general, cinc sessions presencials per persona. Durant l’etapa d’assessorament, s’acompanya els candidats per identificar les unitats de competència relacionades amb el seu historial. En la d’avaluació, es comprova la competència professional del candidat. I, en la d’acreditació, es du a terme la certificació oficial de la unitat de competència avaluada positivament, fet que implica l’expedició i el registre d’aquesta unitat de competència. El participant també rep un informe d’orientació i proposta d’itinerari formatiu.

Més informació al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat

Font extreta: -aquí-

Ves al contingut