Tarragona Jove

Oberta la convocatòria de places de Tècnic/a en Educació en el lleure i Monitor/a de lleure

S’ha obert el procés de selecció per poder accedir a una de les places que oferta l’Ajuntament de Tarragona per exercir com a monitor/a o tècnic/a en lleure per donar cobertura a programes de caràcter temporal, baixes o per cobrir places vacants.

Aquí tens les funcions de cadascuna de les places ofertades:

Tècnic/a d’Educació en el lleure

 • Dissenya les activitats, amb els corresponents objectius, continguts i mètodes
 • Coordina les activitats dels espais de cures
 • Elabora o reuneix materials necessaris per al desenvolupament d’activitats
 • Estableix contacte regular amb pares, mares, tutors/es d’infants i joves del seu grup

Bases i convocatòria aquí

Monitor/a de lleure

 • Col·labora amb el centre o entitat en altres activitats programades
 • Implementa les activitats d’educació en el lleure
 • Dinamitza les activitats i vetlla pel seu desenvolupament, assegurant-se del correcte seguiment per part de les persones participants
 • Prepara i realitza tasques ludicoeducatives durant l’estona d’esbarjo del migdia

Bases i convocatòria aquí

Els requisits per accedir a les places són:

 • Tenir complerts 16 anys d’edat
 • Posseir el títol de Graduat/da en Educació Secundària o equivalent
 • Posseir el títol de Monitor/a d’educació en el lleure o tècnic/a superior en educació infantil, en animació sociocultural, en ensenyament i animació socioesportiva o d’integració social

Skip to content